Řeka Křinice v Krásné Lípě letos už několikrát hrála všemi barvami. Z nedaleké barvírny textilu totiž často unikají do vody neznámé látky. Může za to zřejmě čistička odpadních vod v areálu firmy, která je ve velmi špatném stavu stejně jako celý zadlužený areál.

Celkem třikrát letos vyjížděli k chemií znečištěné Křinici policisté, hasiči, pracovníci vodoprávního úřadu i zástupci města a Správy Národního parku České Švýcarsko. Křinice totiž vtéká pod Krásnou Lípou do národního parku, následně teče do Saského Švýcarska a v Bad Schandau se vlévá do Labe. Na jaře Křinice zmodrala, během léta se už dvakrát zbarvila do ruda.

Běh pro Vojenský fond solidarity a Nadaci policistů a hasičů.
Tip na víkend: V Děčíně se poběží pro vojáky i policisty

„Celý areál je dlouhodobě problémový a byl v insolvenčním řízení. Funguje nahodile s těmito negativními důsledky. Zařízení už dnes nesplňuje podmínky, čistička se rozpadá a orgány, které jsou k tomu způsobilé, by měly v té věci jednat a zamezit tomu, aby se takové věci opakovaly. Na hranici národního parku je to nepřípustné,“ uvedl starosta Krásné Lípy Jan Kolář.

Podle něj navíc výjezd záchranného sboru k úniku látek vždy znamená desítky tisíc korun. Ačkoli už ale město na problém dostatečně upozornilo, zatím se zdá, že si úřady situaci v barvírně přehazují jako horkou bramboru.

O SANKCI ZATÍM NIKDO NEROZHODL

Vodoprávní úřad v Rumburku a Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), které od města letos přijaly podnět k prošetření barvírny už třikrát, všechny dokumenty předaly krajskému úřadu.

„Kompetentním speciálním stavebním úřadem v této věci, tedy k řešení nevyhovujícího technického a stavebního stavu čističky odpadních vod a uložení případných nápravných opatření, je Krajský úřad Ústeckého kraje. Ten je rovněž jako vodoprávní úřad příslušný k vydávání povolení k nakládání s vodami,“ sdělila mluvčí ČIŽP Radka Nastoupilová.

Krajský úřad zjistil, že povolení k vypouštění odpadních vod bylo platné do konce roku 2017 a o žádosti o nové povolení, kterou firma podala v prosinci 2017, dosud nikdo nerozhodl. To však znamená, že firma může být nadále v provozu, dokud příslušný orgán nerozhodne jinak. Potřebná povolení přitom dosud vydával Vodoprávní úřad v Rumburku.

„Zjistili jsme, že k vydání povolení ve skutečnosti není příslušný Městský úřad Rumburk, nýbrž Krajský úřad Ústeckého kraje, protože vypouštěné odpadní vody jsou znečištěny rovněž ropnými látkami,“ řekla mluvčí krajského úřadu Lucie Dosedělová.

Komiks správy parku upozorňuje na zákaz.
Kamenné věže jsou pryč. Na jejich zákaz v Českém Švýcarsku upozorňuje komiks

Nyní krajský úřad čeká, až jim žádost o povolení a všechny potřebné dokumenty Městský úřad v Rumburku předá. Poté proběhne ověření, jestli je provozovatel barvírny schopný zajistit, aby odpadní voda z firmy řeku už nezbarvovala ani jinak neohrožovala.

Podle Dosedělové se ale kompetence krajského úřadu nijak nedotýká pravomoci ČIŽP projednávat přestupky a rozhodovat o tom, jak se dále bude situace řešit. „Není nám proto jasné, proč oznámené závady při vypouštění odpadních vod inspekce nešetří,“ dodala mluvčí.

Pokud barvírna získá nové povolení, znamenalo by to pro ni výraznější zpřísnění pravidel. Buď úřad stanoví v novém povolení závazné a kontrolované limity, nebo žádost zamítne, což by pro firmu znamenalo nucené ukončení provozu.