Právě neznalost základních pojmů ze světa financí stojí podle mnoha odborníků za narůstající zadlužeností lidí.

„Cílem letošní Letní školy je seznámit žáky s finančním vzděláváním a její součástí bude také malá škola filmování a hry zaměřené na osobnostně sociální rozvoj dětí," říká zástupce pořadatelů Aleš Kosina. Projekt Rozumíme penězům v současnosti probíhá v sedmi krajích, celkem jde o více než osmdesát zapojených základních škol.

Záměrem projektu je zvýšení finanční gramotnosti školáků, snahou je naučit děti základům zodpovědného přístupu ke správě osobních financí.

Dosud jím prošlo přes 11 000 žáků a finančními experty z banky bylo proškoleno téměř 
2 000 učitelů.