Krize nekrize, nový silniční průtah městem Rumburk bude. I na nové silniční napojení sídliště V Podhájí se mohou obyvatelé města těšit. Podle plánu bude pokračovat i rekonstrukce mateřské školy V Podhájí a rybníku Zátiší.

I přes pokračující hospodářskou krizi vedení města plánuje proinvestovat o třicet jedna milionů korun více než loni. Peníze na připravované akce bude město Rumburk čerpat z investičního úvěru a z dotací. „Zastupitelé už schválili záměr, aby si město vzalo čtyřicetimilionový úvěr. V současnosti město doplácí pouze dvacet milionů ze starého úvěru,“ řekl starosta Jaroslav Sykáček.

Výstavbu plánovaných akci neohrozí ani dosud neschválený řádný rozpočet. Město Rumburk totiž bude pravděpodobně až do března hospodařit s rozpočtovým provizoriem. „Chtěli jsme nejdříve počkat na schválení státního a krajského rozpočtu. Předpokládáme, že městský rozpočet budeme schvalovat v březnu,“ vysvětlil starosta města Rumburk Jaroslav Sykáček. Uvedl, že běžný provoz úřadu a příspěvkových organizací tím nebude nijak ohrožen.

Kasa je chudší

Zastupitelstvo má tento postup už vyzkoušený z předchozích let. „Zejména teď v období hospodářské krize je vhodný. Výdaje v období provizoria jsme nastavili níže. Čerpání výdajů je tedy úspornější,“ uvedl rumburský starosta.

Rumburská městská kasa je ale za loňský rok chudší o pětadvacet milionů korun. „Je to z důvodu hospodářské krize. Museli jsme tuto skutečnost vzít nejen v úvahu, ale i zapracovat do úsporných opatření, což pro nás nebylo jednoduché a ani příjemné,“ řekl místostarosta města Rumburk Darek Šváb. Doplnil, že ekonomiku města významně ovlivní dopad krize a změny zákonů přijaté v rámci protikrizového baličku.

Rumburské obyvatele proto čeká v letošním roce navýšení některých pravidelných plateb. „Rada města schválila nový ceník za svoz odpadu. Za jednu popelnici o objemu sto dvacet litrů, která se vyváží jednou týdně, její majitel letos uhradí o čtyřicet korun více za jedno pololetí. To znamená o sedm korun více za jeden měsíc,“ dodal Jaroslav Sykáček.

Co je to rozpočtové provizorium?

Rozpočet je plán hospodaření. Pokud se zastupitelům nepodaří schválit rozpočet před 1. lednem, řídí se hospodaření města podle pravidel rozpočtového provizoria. V době provizoria město hradí nezbytné výdaje tak, aby nedošlo k narušení plynulosti hospodaření. Obec musí hradit závazky vyplývající z již uzavřených smluv. Do schválení ročního rozpočtu pro rozpočtové období roku 2010 bude obec postupovat podle rozpočtu roku 2009. Zastupitelé musí určit do jakého termínu přijmou řádný rozpočet.