V plném proudu je restaurování varhan v děkanském kostele sv. Bartoloměje v Rumburku. Do srpna letošního roku řemeslníci restaurování varhan z roku 1923 dokončí. Po opravě a vyčištění všech 1 650 kovových píšťal a jazykových registrů je v současné době usazují a regulují funkčnost hracího stolu.

Celkově přijde obnova varhan na šest set dvacet pět tisíc korun. Jejich návrat do života zajišťuje Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk za finanční pomoci soukromého dárce, farníků a Města Rumburk.

Historie varhan v rumburském kostele sv. Bartoloměje sahá do 19. století. Dvoumanuálový nástroj se třiceti znějícími rejstříky z roku 1923 pochází od drážďanské firmy Julius Jahn und Sohn. Historie varhan je však staršího data.

„Varhany byly roku 1923 vestavěny do novorománské varhanní skříně s původními píšťalami staršího nástroje z roku 1874. Tento varhanní nástroj mohl pocházet od pražské varhanářské dílny Karla Schiffnera nebo albrechtické dílny Josefa Predigera. První etapa opravy varhan proběhla na podzim roku 2009. Práce provádí dílna Petra Stehlíka z Hodonína,“ vysvětlil páter Jozef Kujan ze salesiánské komunity, která spravuje římskokatolické farnosti v Rumburku, Jiříkově a okolí. S detaily obnovy varhan se mohou zájemci seznámit ve čtvrtek 15. července od 17.00 hodin, kdy se v rámci projektu (Ne)známý Rumburk uskuteční volně přístupná vycházka za sakrálními stavbami Rumburku.