V tom si nejlépe vedla právě Lužická nemocnice, která získala 30 bodů. Na dalších místech se umístily porodnice 
z Krnova, Jihlavy nebo Příbrami.

„Je to pro nás hodně cenné, protože jsou to výsledky 
z anonymních dotazníků. Maminky zřejmě ocenily péči a určité komornější prostředí, které 
v Lužické nemocnici je," říká náměstkyně pro lékařskou péči rumburské nemocnice Martina Kučerová.

V rumburské porodnici se každoročně narodí přibližně čtyři stovky dětí – většina 
z nich se objeví na sobotní stránce Děčínského deníku „Právě jsme se narodili."

„Pravidelná reprezentativní zpětná vazba od svých rodiček je pro každou porodnici silným motivem k jejímu dalšímu rozvoji a zvyšování kvality poskytované péče," říká Kučerová.

Samotný průzkum spokojenosti probíhá přes internet. Maminky, které se rozhodnou do projektu zapojit, dostanou nejprve e-mail s unikátním přístupovým kódem. Po jeho zadání mohou vyplnit své osobní zkušenosti s porodem
a se službami v porodnici. Odpovědi jsou vyhodnocovány čtvrtletně a ročně.

„Porodnice hodnotíme první rok. Ty, které se do projektu zapojily, jdou s kůží na trh. Může se tak stát, že jsou v České republice horší porodnice, než ta poslední v žebříčku. Celkem je u nás přibližně devadesát porodnic," říká za hodnotitele projektu Tomáš Reiter.

Do projektu se jich doposud zapojilo sedmnáct, z Děčínska obě dvě. Jak ta rumburská, tak i ta v Děčíně, která spadá pod Krajskou zdravotní. Téměř polovina zapojených nemocnic je právě 
z Ústeckého kraje.

„Porodnice Krajské zdravotní vycházejí velmi dobře. A dobře se s nimi také komunikuje," dodává Reiter.

Porodnice zapojené do projektu musí dodržovat desatero pro přirozené porody. Jeho součástí je například možnost bezplatné přítomnosti libovolného počtu další lidí. Porodnice by měly také uplatňovat individuální přístup, maminky mají také mít možnost si vybrat nejlepší polohu pro porod. Díky úspěchu získala rumburská porodnice Certifikát přirozených porodů 
v porodnicích. Ten je pro budoucí maminky zárukou, že zdravotnický personál oceněné porodnice vede fyziologické porody a porody bez komplikací a v souladu s Desaterem PPP.