Děti se při návštěvách knihovny například dozvěděly, jak krtek přišel ke kalhot-kám, jak pejsek s kočičkou hospodařili, jaký je rozdíl mezi poezií a prózou, a seznámily se s knihami vydávanými pro prvňáčky. Formou hry děti prokázaly znalosti o postavičkách z pohádek i večerníčků, společně si zarecitovaly, společně rozmotávaly pohádky.