Od stovek přes tisícovky až po miliony korun. S pohledávkami za Lužickou nemocnicí v Rumburku se přihlásilo 86 věřitelů, kterým špitál dluží více než 89 milionů korun. To je téměř polovina ročního obratu největšího zdravotnického zařízení v regionu. Vyplývá to z přehledu, který zveřejnila insolvenční správkyně v insolvenčním rejstříku. Ve své zprávě věřitelům navrhla vyřešit úpadek špitálu konkursem.

Lužická nemocnice dluží, kam se podívá. Své pohledávky přihlásili dodavatelé léků, zdravotnických potřeb, služeb, jako je třeba nezbytná údržba vybavení, nebo provozovatel zdravotnické dopravní služby. Největšími věřiteli ale jsou zdravotní pojišťovny.

„Výše dluhů vůči zdravotním pojišťovnám a státu činí 58 337 733 korun,“ uvedla insolvenční správkyně Lužické nemocnice Martina Jinochová Matyášová. Jednoznačně nejvíce požaduje Všeobecná zdravotní pojišťovna, která přihlásila pohledávky za přibližně 40 milionů. Dalších 7,8 milionu požaduje Vojenská zdravotní pojišťovna, Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra pak má nemocnice dlužit 3,3 milionu korun.

O více než 17 milionů se přihlásil také vlastník Lužické nemocnice, tedy město Rumburk. To ručilo za kontokorentní půjčku, kterou zdravotnické zařízení nesplatilo. Peníze nemocnice také dluží Krajské zdravotní nebo Varnsdorfu, kterému podle seznamu pohledávek neplatila za pronájem ordinací.

Mezi věřitele se přihlásila i žena, která po nemocnici chce 1,75 milionu korun za – podle jejího názoru – nesprávnou léčbu. Správkyně ale tuto pohledávku odmítla. „Skutkové a právní hodnocení pravosti a výše nároku je v tuto chvíli předčasné,“ uvedla správkyně do přihlášky pohledávky s tím, že je posouzení mezi konáním nemocnice a stavem pacientky záležitostí soudu, nikoliv insolvenčního správce.

O další budoucnosti Lužické nemocnice rozhodne schůze věřitelů, která se uskuteční 20. listopadu. Jinochová Matyášová jim navrhne, aby byl úpadek řešen konkursem. „Dlužník není schopen vytvářet čistý zisk, z něhož by mohl sestavit obchodní plán pro postupné uspokojování pohledávek přihlášených věřitelů,“ vysvětlila správkyně, proč doporučuje místo reorganizace konkurs. Během něj by mohl být z firmy v úpadku vyčleněn zbytný majetek, který by insolvenční správkyně mohla prodat a uhradit tak část dluhů. To se týká především nemovitostí v Podhájí, odkud se nedávno přestěhovala část oddělení do hlavní budovy. Před samotným konkursem pak nechá Jinochová Matyášová nemocnici ocenit znalcem.

S takovým postupem souhlasí starosta Rumburka Lumír Kus. „Je to nejlepší a vlastně jediné možné řešení,“ řekl s tím, že o reorganizaci se vůbec neuvažovalo. Naopak ne zcela je Rumburk spokojený s dalším návrhem Janišové Matyášové, který se týká složení věřitelského výboru. Do něj navrhuje pouze zástupce zdravotních pojišťoven a dodavatelů. Zájem zasednout ve výboru ale má také Rumburk, který je po VZP druhým největším věřitelem nemocnice. „Otázkou je, zda by to soud akceptoval. Aby město, které nemocnici dovedlo do současného stavu, rozhodovalo o konkurzu,“ doplnil Kus.

Lužická nemocnice se trápí ve finančních problémech mnoho let. Vše vyvrcholilo v polovině července, kdy nemocnice podala kvůli astronomickým dluhům, které město jako vlastník odmítlo zaplatit, sama na sebe insolvenční návrh.