Vycházel při tom z pokynu ministerstva vnitra, podle kterého se mají zastupitelstva konat pouze v neodkladných případech. Zároveň obcím nehrozí postih za to, pokud nenaplní zákonný požadavek svolání zastupitelstva alespoň jednou za tři měsíce. Jednání zastupitelstva zrušili také ve Varnsdorfu. I tam měli jednat příští týden.