Celkem 18 domů chtěla zařadit Krásná Lípa do zóny, kde se nově příchozím sociálně slabým nebudou vyplácet doplatky na bydlení. Městský úřad v Rumburku, který o žádosti Krásné Lípy rozhodoval, ji odmítl. Spor se zřejmě dostane až na ministerstvo.

Krásná Lípa požádala o vyhlášení bezdoplatkových zón v reakci na podobný krok Varnsdorfu. Bála se totiž, že se do města přestěhují problémoví lidé právě z Varnsdorfu.

„Žádost jsem řádně posoudila, navštívila jsem osobně Krásnou Lípu a nechala jsem si na základě získaných podkladů zpracovat právní stanovisko. Na jeho základě jsem se rozhodla opatření obecné povahy pro Krásnou Lípu nevydávat,“ uvedla tajemnice rumburského městského úřadu Dagmar Žáková.

Krásná Lípa se s takovým rozhodnutím nechce smířit. „S největší pravděpodobností se obrátíme na ministerstvo vnitra, aby rozhodnutí rumburského městského úřadu s ohledem na možnou podjatost přešetřilo,“ popsal další postup Krásné Lípy její starosta Jan Kolář.

Podjatost může podle Krásnolipských spočívat v obavách z toho, že po vyhlášení bezdoplatkové zóny by se problémoví lidé mohli přestěhovat do Rumburka, který podobnou vyhlášku zatím nepřijal. Některá města ji nechtějí vydávat i z obav z možných právních sporů s majiteli domů, na které se bezdoplatkové zóny budou vztahovat.

Krásná Lípa podle Žákové jasně nedoložila, že by v těchto lokalitách byla výrazně horší situace než v jiných částech města. Kolář ale tvrdí, že ve většině domů, jichž se měla zóna týkat, bují byznys s chudobou.

Jedním z argumentů pro zamítnutí žádosti Krásné Lípy byla také nekonkrétní zpráva republikové policie. „V Krásné Lípě navíc došlo k poklesu trestné činnosti a index kriminality nijak nevybočuje oproti okolním obcím,“ doplnil Dagmar Žákovou mluvčí rumburského městského úřadu Luděk Stínil.

Podle starosty Jana Koláře se ale lidé velmi často obracejí se svými stížnostmi spíše na radnici než na policii. Ta navíc řadu přestupků řeší pouze domluvou na místě. Velká část lidí už také rezignovala na to problémy v soužití někam hlásit.

Starosta nesouhlasí ani s tím, že by se jednalo o rozptýlené lokality po městě. Podle jeho slov jde o navazující problémová místa. Ve všech těchto lokalitách navíc působí sociální pracovníci městské příspěvkové organizace Kostka.

„Přijde mi naprosto mimo realitu používat naši pozitivní aktivitu jako jeden z argumentů, proč opatření nevydat,“ dodal Kolář, který se podivil také způsobu komunikace rumburského městského úřadu.

Ten totiž oznámil v pondělí 23. dubna v městských novinách, že žádost Krásné Lípy zamítne. Do Lípy však dokument o zamítnutí dorazil až 30. dubna s datem vyhotovení 27. dubna.

Děčín a Varnsdorf bezdoplatkové zóny mají a pochvalují si je. Plánují je rozšířit i na další problémové domy.