Jedenáctitisícové město se nyní rozhodlo vypsat veřejnou soutěž, ze které by nová grafická podoba prezentace města měla vzejít. „Rumburk má svůj znak i prapor. Chybí mu však logotyp, který by ho graficky vystihoval a byl jeho reprezentativním symbolem,“ vysvětlil starosta Rumburku Lumír Kus důvody k vyhlášení soutěže na logotyp.

Jeho součástí je samotné logo města doplněné charakteristickým fontem, kterým bude v tomto případu vyvedeno jméno města.

„Vytvořit logotyp města není nic jednoduchého. Měl by být jednoduchý pro tisk a další zpracování, měl by být využitelný v černobílé podobě. A zároveň by měl vystihovat dané město,“ řekl Ivo Šabata ze Střední odborné školy mediální grafiky a polygrafie z Rumburku.

Podle jeho názoru je něco jiného dělat logotypy pro konkrétní firmy, které mají určité zaměření, ze kterého je možné vycházet. „V případě měst se pak spíš volí nějaké jednoduché značky,“ dodal Šabata.

Své návrhy mohou zájemci posílat do konce října. Prestižní studia ale může odradit výše odměny, která je deset tisíc korun a získá ji pouze vítěz. Žádné další odměny město nevyplatí.

V zadávacích podmínkách radnice nezveřejnila členy komise, která bude vítězný návrh vybírat. Podle starosty Kuse není vhodné, aby soutěžící předem znali členy komise, mohlo by tak hrozit jejich ovlivnění. Soutěž je ale anonymní, hodnotitelé by neměli vědět, kdo je autorem konkrétního návrhu. „Po vyhodnocení soutěže jména členů komise samozřejmě zveřejníme,“ dodal starosta.

Návrh může poslat kdokoliv

Soutěž je podle zadání jednokolová, zúčastnit se jí může kdokoliv s výjimkou členů hodnotící komise a městských radních. Každý soutěžící může poslat nanejvýš dva návrhy, které musí být v barevném i černobílém provedení. V každém návrhu pak musí být jak logo, tak i logotyp. O konečném vítězi pak rozhodne rada.

Logotypy používá na Děčínsku více obcí. Řadu let jej mají například ve Šluknově, kde používají jednotné barvy i grafické prvky na všechny městské materiály od městských novin až po plakáty na akce pořádané ve městě. Využívají jej také zdejší technické služby.

Nezaměnitelné jsou také plakáty, propagační letáky nebo i obecní dopisy v Lipové. Ta do svého loga zapojila obecní barvy, tedy zelenou a červenou. „Jsme za logo moc rádi. Vycházelo se z několika návrhů. Po výběru toho vítězného jsme ve stejném duchu upravili i webové stránky,“ řekl lipovský starosta Pavel Svoboda o logu, ve kterém je na zeleném poli vykroužený list lípy doplněný názvem obce v červené barvě.

V Lipové přitom nemuseli zadávat zakázku na vytvoření nové grafické podoby komunikace obce nikomu cizímu. Vytvořil jej totiž místní obyvatel Zdeněk Štandera.

Zatím nejnovější vizuál mají na severu Čech Litoměřice, které jej představily nedávno. Logu dominuje historický dům Kalich stojící na hlavním náměstí.