Zastupitelé ve čtvrtek večer s další sedmimilionovou podporou nemocnice souhlasili. Pokud by peníze neposlali, hrozilo téměř okamžité zavření špitálu.

Podle insolvenční správkyně Martiny Jinochové Matyášové by bylo nehospodárné ukončit provoz nemocnice, protože by to snížilo výnosy při jejím následném prodeji. „Abych tyto úvahy mohla dovést do konce a mohla zjistit, zda je po něm poptávka, potřebuji k tomu čas. Během té doby si nemohu ale dovolit utrácet peníze věřitelů,“ uvedla na jednání rumburského zastupitelstva. Bez externí podpory se podle insolvenční správkyně nemocnice neobejde. A to ani přesto, že VZP zvýšila úhrady.

Původně žádala insolvenční správkyně o 1,5 milionu korun měsíčně. Zastupitelé měli na návrh vedení města schválit potřebné peníze na dva měsíce dopředu. Nakonec získal většinovou podporu protinávrh opozičního zastupitele a bývalého ředitele nemocnice Darka Švába, který navrhl poslat do Lužické nemocnice jako dar sedm milionů.

„Nebudu se bránit tomu za dva měsíce znovu jednat o pomoci pro nemocnici. Ale jak zdůvodním sedm milionů veřejným zájmem? Je to Kocourkov řešit problémy konkurzem a pak do ní jako vlastník ještě dát dar sedm milionů. To je pro mě problém,“ vadilo Petru Vondráčkovi (ČSSD).

Před další dlouhodobou podporou nemocnice varoval vedoucí finančního odboru města Vladimír Buldra. „Na příští tři roky budeme potřebovat investice za 250 milionů. Pokud podpora bude nadále pokračovat, tak nebudeme mít v rozpočtu investice, ale zavírání příspěvkových organizací,“ řekl Buldra zastupitelům.

Jen na nezbytný chod

Peníze budou podle Jinochové Matyášové využité pouze na zajištění nezbytného chodu nemocnice. Podobná podpora majitele krachující společnosti je přitom velmi neobvyklá. Stejnou žádost jako do Rumburka poslala insolvenční správkyně i do Varnsdorfu, kde se zastupitelstvo sejde příští měsíc.

Lužická nemocnice je kvůli obřím dluhům v insolvenci od poloviny července. Do pondělí se mohou věřitelé přihlásit se svými pohledávkami do insolvenčního řízení. Schůze věřitelů by se měla uskutečnit na konci listopadu, z té pak vzejde věřitelský výbor, který bude rozhodovat o dalším osudu nemocnice. Mezi věřiteli nemocnice je nově také město. To nedávno za špitál uhradilo 17 milionů korun. Bylo totiž ručitelem za kontokorentní úvěr Lužické nemocnice, který banka chtěla zaplatit.