Hlavním problémem je podle rumburského starosty Lumíra Kuse bezplatný převod majetku na Krajskou zdravotní. To městu podle jeho slov nedoporučil ani jeden ze tří právních posudků, které si Rumburk nechal udělat. Lužická nemocnice má dnes kvůli dluhům zápornou hodnotu.

„Ušli jsme dlouhou cestu, ale bohužel jsme se na ní ještě nepotkali. Předminulý týden jsme obdrželi návrh smlouvy o smlouvě budoucí. Trochu nás zarazilo, že v něm není žádné protiplnění. Rumburk by musel odevzdat vše, na co si Krajská zdravotní ukáže. Máme tři právní výklady a ani jeden nedoporučuje tuto smlouvu uzavřít,“ uvedl Lumír Kus.

Krajská zdravotní už poslala prostřednictvím svých právních zástupců odpověď. „Návrh smlouvy o smlouvě budoucí vychází z tezí k restrukturalizaci Lužické nemocnice a polikliniky zpracovaných na základě požadavku vedení města ředitelem Lužické nemocnice Petrem Dubravcem a zaslaných starostou města Jaroslavem Sykáčkem 19. června 2018,“ připomněl předseda představenstva Krajské zdravotní Jiří Novák. Návrh podle Nováka před jeho odesláním do Rumburka odsouhlasil i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch s tím, že je v souladu s předchozí dohodou.

Převod rumburské nemocnice se stal také jedním z témat pondělního jednání krajského zastupitelstva, kde se kvůli němu strhla velmi bouřlivá diskuze.

„Pořád si dopisujeme. Jak jste tu společnost řídili, když je tam ztráta 100 milionů? Teď byste chtěli, abychom za vás tahali problémy a uhradili ztrátu. Za chvilku přijdou nemocnice Žatec a Kadaň, nemáme peníze na sociální služby, řešíme dopravu, a to takhle nejde,“ podotkl náměstek hejtmana Martin Klika.

„Nemocnici držíme poslední roky jenom proto, abychom ji mohli kraji předat. Nejsou tam doktoři, výkony, personál se rozuteče. Proto jsme byli ochotni vydat se ze všech peněz. Jsou to provozní ztráty, které město vůbec hradit nemá. Rumburk má jen 11 tisíc obyvatel, ale nemocnice funguje pro 55 tisíc obyvatel,“ reagoval krajský zastupitel a rumburský místostarosta Jiří Pimpara.

Lidé žijící ne Šluknovském výběžku mají kvůli přetrvávajícím problémům největšího zdravotnického zařízení v regionu stále větší obavy o své zdraví. „Protože situace kolem nemocnice není stále vyřešena a kolaps zdravotní péče ve Šluknovském výběžku se blíží, rozhodli jsme se svolat na čtvrtek na Lužické náměstí v Rumburku druhou demonstraci za zachování zdravotní péče v Rumburku,“ uvedl jeden z pořadatelů protestu Martin Horák.

Na první demonstraci, která se konala na začátku července před hejtmanstvím v Ústí nad Labem, dorazily přibližně dvě stovky protestujících. Tentokrát jich pořadatelé očekávají více.