Čekání na dotaci

„Máme připravenou projektovou dokumentaci na revitalizaci parků u pošty, u vlakového nádraží nebo Parku Rumburské vzpoury. Nyní se chystáme získat ostatní potřebné dokumenty. Chceme totiž být připraveni, až budou vyhlášené vhodné dotace," říká rumburský místostarosta Alois Kittl.

Právě s posledně jmenovaným parkem by ale mohly být v budoucnu problémy. Měl by totiž být zařazen do areálu nedaleké Lorety, která patří 
k nejvýznamnějším sakrálním památkám v regionu.

Již v současné době je totiž park, bývalá klášterní zahrada za Loreta zahrnuta mezi kulturní památky. V případě zásahů do parku je tak třeba míst souhlas památkářů. Nyní se jedná ještě o zvýšení ochrany Lorety.

„Před dvěma lety krajský úřad zařadil Loretu na seznam čekatelů na prohlášení národní kulturní památkou, tedy vyššího stupně památkové ochrany než nyní. V návrhu je ale pouze samotná Lorera, nikoliv bývalý klášter, dnes knihovna, a klášterní zahrada," říká Klára Mágrová
z římsko katolické farnosti, která spravuje rumburskou Loretu.

Řada změn

Ve většině parků se počítá především s obměnou zeleně, kdy staré a mnohdy nemocné stromy budou nahrazeny novými. Výraznější zásah bude ale třeba například v parku u hlavní rumburské pošty.

V tomto parku také radnice také částečně pozměnila původní projektovou dokumentaci. Podle té totiž část zeleně měl nahradit parkovací pás, po změně projektu dojde sice k vykácení zeleně, ta ale bude nahrazena novou.

„Tam jsme již před časem chtěli vyměnit lampy veřejného osvětlení. Ale necháme to až na celkovou revitalizaci tohoto parku," dodává rumburský místostarosta s tím, že již nyní probíhá údržba jednotlivých parků podle projektové dokumentace na jejich budoucí revitalizaci.

Opravy už začaly

Radnice již začala s postupnou opravou okolí Parku Rumburské vzpoury. Jenže zde neprobíhá vše, jak má.

„Jen si ten zbylý beton měli asi zlikvidovat a né ho nakydat v parku na hromadu," postěžoval si jeden z uživatelů sociální sítě facebook. Stavební firma totiž zbytky po stavbě nasypala k jednomu ze stromů.

Podle Aloise Kittla nyní probíhá technologická přestávka – městto nechává opravit zídky a výpusť z rybníku.

„Stavební firmu na to upozorníme, takto to opravdu není možné dělat," slibuje nápravu rumburský místostarosta.

Nejrůznější dotace využívají města při obnově rozsáhlých parků poměrně často. Děčína například díky penězům
z Evropské unie revitalizoval Mariánskou louku v zámeckém areálu. Ta se následně stala oblíbenou oddechovou zónou. Přesto, i několik let po dokončení revitalizace, stále řada lidí volá po obnovení koupaliště, které v této lokalitě stálo do ničivých povodní
v roce 2002.

Parkoví nadšenci

V Děčíně by se měl nového kabátu dočkat také další park. Dlouhé roky zanedbávaný 
a neudržovaný park podél Wolkerovy ulice totiž nenechává v klidu skupinu lidí žijících v okolí. Ti jej chtějí postupně upravit, a především do něj vrátit život.

„Bydlím tady od narození, přes park jsem chodil na plesy, do tanečních, do školy. Prostě denně. Za poslední roky park bohužel hodně sešel 
a mně se nelíbí, jak dnes vypadá," vysvětluje Martin Grüner, který se spolu se skupinou lidí žijících v okolí parku snaží o jeho obnovu.

Hlavní její součástí by byla údržba zeleně, případně osazení parku lavičkami nebo herními prvky. V minulosti totiž byl park velmi často vyhledáván maminkami s malými dětmi.

„Hlavní je bezpečnost. Proto je potřeba udělat plot 
u svahu směrem k železniční trati a provést prořez některých stromů," vysvětluje Martin Grüner.

Původně měl Park korunního prince Rudolfa, jak se ve své době jmenoval, po svém obvodu živé ploty. Ty se ale za desítky let proměnily ve vzrostlé stromy. Řada z nich je i nemocná a může ohrožovat okolí.

Problematické je ale vlastnictví parku, ten totiž patří Správě železniční dopravní cesty. Od té by si město mohlo pozemky pronajmout. Vyřešit je potřeba také následnou údržbu parku.

„O iniciativně obnovení parku ve Wolkerově ulici víme. Park není ve vlastnictví města, jeho obnova by jistě přispěla k zlepšení okolí 
a zkvalitnění volnočasových aktivit obyvatel. O konkrétní podpoře či pomoci jsme v tuto chvíli nejednali," říká mluvčí děčínského magistrátu Markéta Lakomá.

V souvislosti s obnovou parku se v Děčíně chystá také několik akcí.