Dům postupně chátra již řadu let, od odchodu posledních nájemníků. Podle místních starousedlíků by měl být vzhledem ke svému velmi špatnému technickému stavu určen k demolici, než někoho zraní.

„Objekt není v současné době určen k demolici, ale jelikož není ve vlastnictví statutárního města Děčín, je na vlastníkovi nemovitosti, jak bude se svým majetkem dále nakládat,“ uvedla magistrátní mluvčí Markéta Lakomá.

Staroměstští se zřejmě hned tak výrazného zlepšení nedočkají. Na dům je totiž podle katastru nemovitostí uvalena exekuce. Navíc by jeho majitel měl podle informací Děčínského deníku toho času pobývat v nápravném zařízení.

Největším problémem jsou kromě opadávajících částí domu bezdomovci, kteří se do ruiny dostávají přes bývalý dvůr.

„Stavební úřad Magistrátu města Děčín nařídil nutné udržovací práce ve formě odstranění uvolněných částí vnější omítky a říms a dále zabezpečení objektu proti vstupu třetích osob, což bylo vlastníkem provedeno,“ tvrdí mluvčí magistrátu.

Jak je ovšem patrné z fotografií, kdo chce, cestu si do domu najde. Majitel, jímž je podle katastru nemovitostí Jašari Šerif, si totiž zřejmě usnadnil práci a zazdil okna pouze v části domu směřující do Litoměřické ulice. Zda dům opravdu zabezpečil ze všech stran, se magistrátní úředníci pravděpodobně dostatečně nepřesvědčili. Stačí dům obejít a z jeho druhé strany je možné se bez větších problémů vyhoupnout do vytlučeného okna v přízemí a projít si celý dům.

„Po večerech se zde scházejí bezdomovci,“ tvrdí žena ze sousedství.

Stejně tak snadné je spustit se do sklepa. Ten je v současné době plný papírových reklamních letáků, které mohou být základem pro velký požár.

„Pokud se někde skladují hromady papíru, je to vždy potencionálně nebezpečné. Obzvlášť u volně přístupných neobývaných domů. Ale samozřejmě nikdy takový papír nevzplane sám od sebe,“ potvrzuje velitel děčínské hasičské stanice Jiří Hykl.

Problematickým ale není jen samotný dům hrůzy, ale také přiléhající pozemek, který má stejného majitele, tedy Jašari Šerifa. Všechny pozemky v okolí jsou udržované, trávníky sestříhané.

Pouze na pozemku přiléhajícím k chátrajícímu domu bují více než jeden metr vysoká džungle kopřiv a jiného plevele, ve které se prohání nejen drobní, ale i ti poněkud větší hlodavci.