V blízkosti staveniště nebude možné po dobu prací parkovat. Sukovou ulicí, kde se dům nachází, bude však možné projíždět i procházet. "Krátkodobě, a pouze v případě, kdy se bourací práce a nakládka suti přiblíží bezprostředně k místní komunikaci Sukova, může být průjezd a průchod omezen. Také upozorňujeme občany na možný krátkodobý výskyt prašnosti v lokalitě v průběhu nejnáročnější fáze odstraňování nosného zdiva objektu," upozornilo město. Demoliční práce by měly skončit v průběhu února 2024.

O demolici Rudého domu rozhodlo jílovské zastupitelstvo letos v únoru, kdy přivolalo statika, který doporučil co nejrychlejší demolici budovy. "Havarijní stav s rizikem zřícení střechy vyžaduje okamžité řešení z důvodu ochrany životů. Zamezení vstupu oplocením, nebo trvalou ochranou je pouze dočasným řešením, stejně jako provizorní zpevnění krovu. Budova je vybydlená, stav havarijní. Budoucí využití problematické, náklady na generálku i provoz vysoké," znělo vyjádření statika, o kterém město informovalo.

Česká Kamenice plánuje vykoupit od soukromých vlastníků problémové domy.
Kamenice chce vykoupit domy hrůzy a postupně je opravit, některé zbourá

Rozhodnutí předcházely problémy s tím, že i přes zajištění oken i dveří proti vstupu do zchátralého objektu řešila několikrát městská policie poškození zámku i vloupání do budovy, krádeže i poškození majetku. Už tak zchátralou budovu tak zloději poškodili ještě více. "Finanční náročnost případné rekonstrukce, a to s jakýmkoli budoucím využitím, by byla pro městský rozpočet neúnosnou zátěží, která by zastavila či na neurčitou dobu odložila veškeré ostatní současné i budoucí aktivity města, které jsou prioritou, v řadě případů dokonce neodkladnou nutností," informovalo už dříve město Jílové.

Město několik let řešilo také problémy s většinovým vlastníkem budovy. Když se Rudý dům podařilo získat do majetku města, byla už budova v havarijním stavu.

Historie domu
Dům stojí v jílovské Sukově ulici od roku 1911. Dříve šlo o dělnický dům, který nesl název Volkshalle. Uvnitř domu se nacházel taneční i tělocvičný dál s galeriemi a jeviště, přistavěn byl k původnímu hostinci. V roce 1976 došlo k přebudování celého objektu, místo hostince byla vystavěna restaurace včetně dalších přístavků. Lidově se mu říkalo Rudý dům, takový název nese dodnes.