V roce 2018 mělo Hřensko příjmy výrazně přesahující 40 milionů korun, letos počítá nejníže položená česká obec s necelými patnácti miliony. Tedy částkou, kterou v roce 2018 zaplatila jen za chod úřadu, informačního centra nebo provozu lodiček na Kamenici. Každoročně si mohla dovolit velmi výrazné investice nejen do turistické infrastruktury, ale třeba i do kompletní opravy kostela, který převzala od církve. To vše je přinejmenším pro několik příštích let minulostí. „Měli jsme několik pracovních schůzek, na kterých jsme se snažili rozpočet nastavit tak, aby byl co nejméně schodkový, ideálně vyrovnaný. Budeme se snažit jej dodržet, abychom nedělali rozpočtová opatření,“ říká o několikaměsíčním jednání a úpravách rozpočtu zastupitel Roman Pluháček. Nakonec se zastupitelé dohodli na schodku přibližně 1,25 milionu korun.

V Divoké soutěsce opět vyjely po zimní přestávce lodičky.
Po zimní pauze vyjely ve Hřensku lodičky Divokou soutěskou

Původní návrh, který Hřensko zveřejnilo loni v listopadu, počítal s výrazným schodkem, což se zastupitelům nelíbilo. Raději zvolili tříměsíční rozpočtové provizorium a nejdůležitější obecní dokument pro daný rok přepracovali. V této době také rezignoval starosta Zdeněk Pánek, důvodem právě měl být nesouhlas s ekonomickým směřováním Hřenska.

To mělo během letních sezón více než třicet zaměstnanců. Tedy tolik, kolik mají třeba pětitisícová města. Takový stav byl za současné situace neudržitelný. Od uzavření Edmundovy soutěsky klesl počet převozníků v soutěskách, škrty se dotkly i samotné radnice. Oproti rokům, kdy mělo Hřensko více než dost peněz se letos náklady na provoz obce smrsknou na přibližně polovinu na 7,3 milionu korun.

Soutěsky těsně po požáru:

Kromě velmi výrazného osekání výdajů se Hřensko snaží také zvýšit své příjmy. Obyvatelé vesnice tak opět musí platit za svoz odpadů, který je pro všechny obce velmi drahý, turisté musí nově zaplatit ubytovací poplatek. Připlatí si i někteří jednodenní návštěvníci Hřenska, kteří zaparkují své auto na odstavné ploše naproti čerpací stanici. V horizontu několika týdnů by se tam totiž měly objevit parkovací automaty a obec začne vybírat parkovné. „Uvažovali jsme o tom, že v rámci úspor zcela zrušíme obecní policii. Pak by ale nedávalo smysl parkovné vybírat, protože by to neměl kdo kontrolovat. Proto jsme se rozhodli počet strážníků snížit ze dvou na jednoho,“ vysvětluje hřenský zastupitel Roman Pluháček. Hřensko si dlouhodobě stěžuje, že v mnohém musí suplovat povinnosti státu, bezpečnost je jednou z takových oblastí. Než totiž dorazí policie z Děčína, může to trvat i dvacet minut.

Nadstandardně obec financuje také hasiče. „Zvykli jsme si na nějaké příjmy a tomu jsme uzpůsobili naše činnosti a investice. Stejně jako u strážníků, tak i u hasičů, kteří patří k nejlepším v republice, suplujeme stát, který nám na to ale peníze nedá,” doplnil hřenský místostarosta Robert Mareš, který stojí po rezignaci Zdeňka Pánka v čele obce.

Mohlo by vás také zajímat: Gabrielina stezka i Edmundova soutěska zůstanou zavřené, nelze nad nimi kácet

Zdroj: Se svolením Správy národního parku České Švýcarsko