Zdroj: DeníkBylo potřeba pro hasičské letouny, které hasily u Hřenska, otevřít nějaký letecký koridor a proč?
Pro potřeby zajištění bezpečnosti leteckého provozu při zásahu nad oblastí požáru v Hřensku byly vyhlášeny dva dočasně omezené prostory, jednak Hřensko a jednak Milada. Účelem vyhlášení těchto prostorů bylo zajištění bezpečnosti záchranných složek jak přímo nad prostorem požáru u Hřenska, tak v prostoru plnění letadel vodou na jezeře Milada.

Museli jste tedy odklonit civilní a případně i vojenské lety nad oblastí požáru a na trase od jezera Milada k požáru?
Proto se vlastně omezené prostory vyhlašovaly. Měly zajistit, aby se v jejich hranicích pohybovala pouze ta letadla, která se účastnila přímo záchranných prací, případně byl jejich vstup v jiném takzvaně veřejném zájmu. Ostatním provozovatelům letounů byl vstup do těchto prostorů přísně zakázán.

Speciální hasičská letadla Canadair CL-415 nabírající vodu z jezera Milada
Jezero Milada otevřelo brány. Hasičská letadla mu vody neubrala

Jak se toto obecně dotýká práce při řízení letového provozu?
Na tento dotaz by byla potřeba poněkud obsáhlejší odpověď například s ohledem na to, že uvnitř koridorů se změnily třídy vzdušného prostoru, než by v jejich maximální výšce byly normálně stanoveny. V každé třídě vzdušného prostoru, které jsou hlavně odděleny výškou, jsou stanovena jiná pravidla, podle kterých se létá, a mají stanoveny podmínky, podle kterých se, laicky řečeno, poskytují služby řízení. Tato provozní pravidla jsou daná mezinárodním standardem a z toho vyplývajícím předpisem. Nicméně, obecně můžeme říci, že pravidla pro lety jak uvnitř, tak mimo těchto prostorů, byla nastavena a domluvena běžnými postupy a že všechny složky letecké komunity jsou na takové případy připraveny.

Co všechno v podobných případech musíte sledovat?
Při vyhlašování Úřad pro civilní letectví postupuje podle standardních postupů. Zajišťujeme dodržování správního řádu, leteckého zákona, pravidel daných leteckými předpisy a platnými postupy. Přípravu podmínek konzultujeme s příslušnými institucemi a text opatření publikujeme. Pro každý typ provozu to může být různé, může tam například být identifikován konflikt s letovými trasami, s letišti v blízkosti nebo přímo v prostoru samotném, s jinými podmínkami danými veřejným zájmem a další. Existuje spousta věcí, které to ovlivňují.

Panenský Týnec, kde žil tragicky zesnulý pilot Petr Pačes.
Zesnulý pilot Petr Pačes žil skromně kousek od letiště v Panenském Týnci

Může kouř a popílek nějak ohrozit letecký provoz a jak tomu lze zamezit?
Ovlivnit by to mohla například zhoršená viditelnost, ale i v takovém případě jsou nastaveny požadavky, podle jakých pravidel a jaké druhy letů lze potom provádět. Například jako za podmínek vysoké oblačnosti, zhoršené viditelnosti, mlhy a podobně. Nemáme jinak informace, že by, například jako v případě vulkanického popela, kouř a popel z požárů výrazně ovlivňovaly letovou způsobilost letadel v běžném leteckém provozu.

V souvislosti s tragickou nehodou historické stíhačky u Chebu zaznělo, že tato letadla mají přísnější podmínky pro provoz. Které to jsou?
Každé letadlo má standardní osvědčení letové způsobilosti, nebo je jeho způsobilost do maximální možné míry ověřena jiným způsobem speciálně pro jeho kategorii. Tyto historické stroje, bývalé vojenské a podobně, jsou většinou osvědčeny v kategorii experimentální a to zejména proto, že k nim není dostupná standardní dokumentace jako pro certifikovaná letadla. Pro taková letadla jsou stanoveny podmínky a omezení, podle kterých může létat.