„Během plánované částečné rekonstrukce podlahy horního patra rozhledny bylo po odstranění podlahových fošen zjištěno značné poškození téměř všech vodorovných nosných trámů,“ upřesnil starosta Pavel Pažour.

Během rozsáhlé rekonstrukce bude zřejmě nutné snést celé horní patro, které je ukotveno přímo do podlahy a nosných prvků pod ní. Kompletní oprava je nyní naplánována na příští rok. Přes zimu proto musí obec vyhlásit výběrové řízení na opravu konstrukce rozhledny.