Cinka chce v této lokalitě nabídnout místním obyvatelům službu v podobě volnočasových aktivit, proto ji budou využívat především děti a jejich rodiče, mohou zde strávit volný čas a podělit se se svými problémy i s pracovníky tohoto centra. Ti je nasměrují na instituce, které by jim mohli v jejich záležitostech pomoci. Dostupností je centrum blízké z lokalit Ústecké ulice a blízkého okolí.

„Chtěli bychom aktivity centra nabídnout i lidem z ostatních blízkých částí Děčína, kde jsou obecně volnočasové možnosti pro děti prakticky nulové, například obyvatelům ulic Krátké, popřípadě z dalších,“ reaguje na neřešenou potřebu dětí a potažmo jejich rodičů těchto lokalit zástupce garanta aktivit komunitního centra Věra Kuklová z Charitního sdružení Děčín. Rozbělesy patří mezi sociálně vyloučené romské lokality, které se vyznačují určitými socio-patologickými znaky jako jsou vyšší kriminalita, nízké vzdělání obyvatelstva či vysoká nezaměstnanost. Tento stav je determinován i funkčním průmyslově-výrobním využitím území, neutěšeným fyzickým dojmem a prakticky nulovou občanskou vybaveností.

„Naším cílem je z tohoto komunitního centra vytvořit registrovanou sociální službu v podobě nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, čemuž budeme Cince nápomocni. Stejně tak budeme s Cinkou spolupracovat i v oblasti tvorby projektových žádostí, ze kterých by šly aktivity komunitního centra a občanského sdružení Cinka hradit,“ dodala Kuklová.

Charitní sdružení Děčín má totiž s poskytováním sociálních služeb velké zkušenosti.