Velká Bukovina měla o víkendu hosty. Obec navštívila skupina asi šedesáti německých rodáků a jejich potomků, kteří se také zúčastnili nedělní mše v malobukovinském kostele sv.Václava. „Před časem rodáci z Bukoviny, kteří žijí se svými rodinami většinou v německém městě Hanau a jeho okolí, přispěli na obnovu zdejšího svatostánku. Jezdí sem dost pravidelně, byla to už několikátá návštěva během posledních sedmi let,“ uvedl správce farnosti Marcel Hrubý. Němečtí rodáci se při společném obědě zajímali o další rozvoj a proměny obce. „Každý se rád vrací tam, kde se narodil a vyrůstal a nebo tam měli domov jeho předci. Je to vždy milá návštěva,“ poznamenal kanovník a probošt litoměřické kapituly Karel Havelka, který sváteční mši v Malé Bukovině celebroval.