V mnoha městech, například v Děčíně, se tak na vybraných přechodech opět objeví strážníci, aby dohlédli na bezpečnost dětí při cestě do školy.

Strážníci
 na přechody

„Nasadíme čtyři až pět dvoučlenných hlídek. Budou na přechodech například u hlavního vlakového nádraží či na Kamenické," říká ředitel děčínských strážníků Marcel Horák s tím, že strážníci budou na frekventovaných přechodech hlídkovat vždy asi čtyřicet minut – začnou před půl osmou a skončí v osm hodin.

„Děti jsou ale poměrně disciplinované a chodí po přechodech. Horší je to s některými dospělými, kteří přebíhají přes silnici kousek od přechodu," upozorňuje Horák 
s tím, že takové chování není pro děti dobrým vzorem.

„Špatné příklady dokáží být i jedním z rozhodujících faktorů v úrazovosti dětí. Rodiče i všichni blízcí by si měli uvědomit, jak moc ovlivňují to, jestli dojde k úrazu dítěte," potvrzuje také Veronika Benešová, přední specialistka na úrazovost dětí a mládeže.

Policejní výstraha na začátek

Na začátku školního roku hrozí největší nebezpečí úrazu právě dětem. Severočeská policie proto vydala výstrahu, že by měli všichni řidiči zvýšit svou pozornost a snížit rychlost v blízkosti škol a mateřských školek.

„Dítě má některé zvláštnosti, které si my dospělí neuvědomujeme: výšku, zorný úhel, rozlišovací schopnosti tvarů a barev, rozlišení pravé a levé strany. Dítě také neumí odhadnout vzdálenost ani rychlost přijíždějícího auta, nezná nutná pravidla provozu a pokud ano, neumí je ještě správně používat," uvedla policie v prohlášení.

Je třeba myslet na to, že každá dopravní nehoda, při níž je nějakým způsobem postiženo dítě, je podle policie daleko tragičtější než nehoda dospělého.

Děti, které jdou do první třídy, se navíc budou na ulicích každý den pohybovat samy většinou vůbec poprvé.

Číhá řada nebezpečí

Podle Týmu silniční bezpečnosti, což je nezisková organizace zabývající se bezpečností v silničním provozu, nejkratší trasa vhodná pro dospělého nemusí být pro děti tou nejlepší volbou. Na dítě mohou číhat nebezpečí v podobě přecházení přes rušné ulice v místech, kde nejsou přechody pro chodce, či kde není provoz chodců řízen semafory. Navíc mohou nejmenší narazit na komplikace, které dospělý člověk ani nevnímá.

„Je proto dobré s dítětem projít celou trasu, podrobně mu vysvětlit, kudy jít, kde přecházet. Ovšem komunikace při výkladu musí být obousměrná. Je dobré ponechat dítěti prostor, aby se mohlo samo průběžně ptát. Svými otázkami často doprovázejícímu rodiči naznačí, že mu něco není tak docela jasné, případně že v něčem vidí velkou komplikaci," říká Roman Budský 
z Týmu silniční bezpečnosti.

Podle něj je rozhodně dobré vést děti k tomu, aby při přecházení především rušnějších vozovek využívaly přechodů pro chodce. Dětem je ovšem třeba velmi důrazně vysvětlit, že zebra je sice kamarád, ale že na ni nemůže vstoupit bez pečlivého rozhlédnutí se a zvážení, nakolik je řidič motorového vozidla schopen bezpečně zareagovat.

Dítě musí být 
dobře vidět

Rodiče by také měli myslet na to, aby bylo jejich dítě na ulici dobře vidět. Volit by proto měli pestře zbarvené oblečení, nebo aby dítě mělo alespoň reflexní doplňky. Na trhu je dostatečný výběr oblečení s reflexními prvky, vhodnými doplňky pak bývají reflexní přívěšky či pásky. Děti se jejich nošení bránit nebudou, ba právě naopak.
Na děti může cestou do školy číhat nebezpečí ale i v městské hromadné dopravě.

Dětem je třeba názorně vysvětlit, jak bezpečně nastupovat i vystupovat. Také ovšem to, že jsou malé, pro řidiče snadno přehlédnutelné. Tedy, že nemohou přecházet těsně před autobusem. Zkrátka, že nejlepší je přecházet přes silnici až po jejich odjetí z prostoru zastávky," říká Roman Budský s tím, že děti ve věku do osmi let špatně odhadují vzdálenost a rychlost přibližujících se aut.

„A rovněž tak si nejednou rozdílně vysvětlují navázaný oční kontakt s řidičem. Pro dospělého řidiče to může znamenat potvrzení, že chodec jej vidí, že si je vědom jeho rychlosti a vzájemné krátké vzdálenosti a že tedy nevstoupí do jeho jízdní dráhy. Pro dítě to může znamenat pravý opak, jakési potvrzení, že je řidičem registrováno, a může se tak bezpečně vydat přes vozovku. Děti reagují dvakrát pomaleji než dospělí, často reagují zkratkovitě, zcela neadekvátně konkrétní situaci. Pamatujme na to, že děti ve věku do 11 let jsou v provozu nevyzpytatelné," doplňuje Budský.