Šestkrát během necelého roku nachytali dopravní policisté šestačtyřiceti­letého motoristu z Děčína při řízení vozidla bez zapnutí bezpečnostního pásu. Tímhle opakovaným proviněním proti pravidlům silničního provozu nasbíral dvanáct bodů.

„Ocitl se tak v databázi řidičů, kteří v bodovém hodnocení přestupků dosáhli zákonem stanovené hranice a dopravní policisté mu při kontrole odebrali řidičský průkaz, který nám odevzdali do úschovy. Pan řidič si tak rok nezajezdí a pak ho čeká přezkoušení ze znalostí dopravních předpisů,“ uvedl vedoucí odboru správních činností a živnostenského úřadu děčínského magistrátu Oldřich Tomášek.

Řidič se zlobil zbytečně

Není divu, že se dotyčný motorista hodně rozčiloval. Svoji rozladěnost dával najevo i při probírání svého dvanáctibodového konta na děčínského magistrátu.

„Nakonec ale musel uznat to, co jasně prokazoval přehled jeho přestupků. Že tedy skutečně nasbíral dvanáct bodů za nepřipoutání bezpečnostním pásem,“ poznamenala vedoucí oddělení vnitřních věcí, přestupků a dopravně správních agend Milena Šikýřová-Mestlová.

Zatímco pro některé motoristy je většinou dostatečným varováním spáchání prvního přestupku a pak už jsou při usednutí za volant obezřetnější, stále je dost řidičů, jejichž bodové konto opakovaně narůstá za stejné prohřešky.

Rychlost je nejčastějším přestupkem

„Za blbost se prostě platí,“ lakonicky zhodnotil chování některých řidičů jeden z děčínských dopravních policistů.

Na úseku dopravně správních agend děčínský magistrát momentálně eviduje skoro devatenáct tisíc nejrůznějších přestupků.

„Těmto proviněním jednoznačně vévodí překročení nejvyšší povolené rychlosti. Jde o zhruba šest tisíc případů. Druhým nejčastějším přestupkem je nerespektování zákazové a nebo příkazové značky a na třetím místě figuruje nepřipoutání řidiče bezpečnostním pásem za jízdy,“ rekapitulovala důvody bodových postihů Alena Černá, která má na děčínském magistrátu na starosti právě evidenci přestupků motoristů.

Body se neodečítají, ale sčítají

Ukazuje se také, že i když bodový systém platí už skoro tři roky, mnozí řidiči stále nevědí, jestli jim body přibývají a nebo ubývají.

„Když si prostřednictvím služby Czech Point a nebo jiným způsobem zjistí, že mají na kontě dva body, jsou z toho dost vyděšení. Tak je pak musím uklidňovat, že to nejsou poslední, ale první dva body. Každý začíná s nulovým kontem a body za jednotlivé přestupky se totiž sčítají. Není to tedy tak, že by základem bylo přidělených dvanáct bodů a ty se z konta odečítaly,“ vysvětlila Alena Černá.

O řidičák nakonec stejně přijdou

Někteří motoristé zase naopak mají o svých přestupcích dobrý přehled a když vědí, že už dosáhli dvanáctibodové hranice, snaží se povinnost odevzdání řidičského průkazu obejít tím, že si raději ani nepřevezmou písemnost z magistrátu, která je k takovému úkonu vybízí. Podobnými fígly si ale sami zbytečně komplikují život.

„Dopravní policisté mají na základě naší databáze přehled o tom, kdo už dosáhl maxima dvanácti bodů. Pak takového motoristu čeká nejen odebrání řidičského průkazu, ale navíc se de facto dopustil dalšího přestupku – řízení motorového vozidla bez platného řidičského oprávnění,“ zdůraznila Milena Šikýřová-Mestlová.