Po policii se budou revitalizací Podmokel také důkladněji zabývat politici. Poslední zastupitelstvo doporučilo radě města jmenovat komisi, která bude řešit pouze opravu levobřežního centra Děčína. Na starosti by měla mít dohled nad dalším průběhem stavby.

Na problémy v Podmoklech upozornili dva opoziční zastupitelé, postupně se k nim začali přidávat i zástupci koalice. Vše vyvrcholilo na posledním jednání zastupitelstva minulý týden.

„Komise bude mít osm členů,“ uvedl mluvčí děčínského magistrátu Luděk Stínil. Podle zákona o obcích jsou komise poradním orgánem rady města, která jmenuje jejího předsedu a členy. Svého zástupce v ní bude mít šest subjektů z devíti, které jsou v děčínském městském zastupitelstvu. Komise má podle usnesení zastupitelstva zakončit svou práci zprávou pro ostatní zastupitele.

Jedním ze členů nového orgánu má být historik Otto Chmelík (Volba pro Děčín), který se dlouhodobě revitalizaci Podmokel věnuje. Podle jeho názoru nemá komise zatím od městské rady jasné zadání. „Komise se musí nejprve sejít. Na začátku je potřeba nadefinovat její poslání a úkol,“ myslí si Chmelík.

Podle náměstka primátora Vladislava Rašky (Náš Děčín) je potřeba zapomenout na to, kdo je v opozici nebo v koalici a začít společně pracovat. Zároveň připouští, že s ohledem k samotnému průběhu stavby a krokům, které město v poslední době udělalo, je možná ohrožen květnový termín dokončení první etapy obnovy Podmokel.

„Úkolem komise je co nejvíce minimalizovat případné škody a dovést celou etapu revitalizace do zdárného konce. Minulost už neovlivníme, je potřeba se dívat vpřed,“ uvedl Raška.

Dalším členem komise má být Petr Zdobinský (Piráti), který byl spolu s dalším opozičním zastupitelem Tomášem Brčákem (ODS) iniciátorem sond, které prokázaly nesrovnalosti v podloží pod čerstvě položenou dlažbou. Ta se na mnoha místech zvlnila, někde se i propadla.

„Jsem rád, že taková komise má vzniknout. Těším se na to, že se domluvíme, jak dál pokračovat. Doufám, že zjednáme nápravu a dovedeme stavbu ke zdárnému konci, pokud to půjde,“ reagoval Zdobinský. Spolu s ním a Chmelíkem by v komisi měl být za ANO Martin Liesel a Petr Látal, za ODS Tomáš Brčák, za Piráty Jan Šmíd, za Náš Děčín Vladislav Raška a za sociální demokracii Václav Němeček.

Vytvoření komise zaměřené na revitalizaci Podmokel následovalo po podání trestního oznámení na neznámého pachatele pro podezření ze spáchání podvodu. Podle několika sond totiž na rekonstruovaných prostranstvích některé vrstvy podloží chybí, jiné mají být tenčí. Vše ale mělo být vyfakturované podle projektu, tedy včetně chybějících vrstev.

Soutěž na první etapu revitalizace Podmokel vyhrála společnost Strabag, která nabídla o šest milionů nižší cenu, než jakou předpokládali projektanti. „S ohledem na to, že bylo ze strany města Děčín trestní oznámení údajně už podáno, nepovažujeme za vhodné se k situaci prostřednictvím médií dále vyjadřovat,“ uvedla mluvčí Strabagu Edita Novotná.