Vodojem se nachází v západní části obce Bynovec na Děčínsku a zajišťuje zásobování pitnou vodou pro Arnoltice, Bynovec, Labskou Stráň, Růžovou, Janov, Kámen, Modrou, Kamenec, Jílové a Martiněves. Jde o nadzemní objekt se zapuštěnou akumulací pod terénem.

Stavba byla budována ve dvou etapách, v 80. letech byl postaven vodojem s kapacitou 2 x 500 m3 s manipulační komorou a v 90. letech byly k němu přistaveny dvě nádrže po 2 500 m3 se vstupním nástavcem. Vodojem nyní vyžaduje stavební rekonstrukci i výměnu technologie.

U původního vodojemu dojde k sejmutí střešního pláště a bude provedena jeho kompletní výměna včetně střešní nosné konstrukce. Provedena bude i sanace stěn a dna. Kromě dalších prací bude na vstupním objektu zcela rekonstruován vnější plášť, opraveny budou také vnitřní omítky a stropní panely. Podlahy budou sanovány a opatřeny protiskluzným nátěrem.

Projekt počítá i s nevyhovujícím odvětráním jak armaturní komory a vstupní nástavby, tak všech čtyř nádrží akumulace.

Dále dojde k výměně výpustných armatur akumulačních komor 2 x 2 500 m3, trubního a armaturního vystrojení odtokové armaturní šachty, uzavírací armatury na propoji mezi nátokovým a odběrným potrubím v manipulační komoře u akumulačních komor a doplnění povrchové protikorozní ochrany. Součástí stavby je rovněž kompletní rekonstrukce elektroinstalace, dále zpevněných ploch, chodníků, schodiště, oplocení, vstupních vrat a branky.

Rekonstrukce probíhá za provozu, vždy bude v provozu jeden vodojem 500 m3 a jeden vodojem 2 500 m3.

Investorem stavby je SVS.

Zdroj informací o důležitých uzavírkách: mapa.dopravniinfo.cz