Rekonstrukce probíhá v úseku od Malého náměstí až ke stávajícímu chodníku do Císařského. V současné době je již rekonstrukce před dokončením, zbývá dodláždit část chodníku z kamenné mozaiky.