Libor Kunte, ředitel Střední zahradnické a zemědělské školy Děčín Libverda, skončí nejspíš za mřížemi. Je totiž vášnivým kaktusářem a v jeho obsáhlé sbírce nechybí ani stovky kaktusů s obsahem meskalinu.

Jejich pěstování, stejně jako sběr většího počtu lysohlávek, bude od 1. ledna nelegální. Vláda stanovila, které rostliny budou považovány za psychotropní. Kromě konopí a lysohlávek se na seznamu ocitly i kaktusy rodu Lophophora a Echinopsis nebo volně rostoucí tráva chrastice rákosovitá.

Hrozí spíše otrava

„Paradoxem přitom je, že látku meskalin, kvůli které se rostliny na seznam dostaly, obsahují kaktusy pěstované v Česku jen minimálně. Ale obsahují velké množství látky izochilin, která může způsobit otravu nebo až smrt. Takže pokud si chce někdo navodit halucinace kaktusem, tak bude nejprve pěkných pár hodin zvracet. Pochybuji, že se poté dostaví nějaké euforie,“ informoval Kunte.

Dodal, že stejně jako on, může za mřížemi skončit několik tisícovek vášnivých kaktusářů z celé republiky. Na Děčínsku se zákon dotkne necelých dvou desítek pěstitelů, kteří jsou členy Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů.

Kaktusáři se proto rozhodli apelovat na ministryni spravedlnosti Danielu Kovářovou. V dopise, který jí zaslali, stojí mimo jiné i to, že se za celou dobu působení společnosti nenašel nikdo, by se obchodem s těmito rostlinami, za účelem distribuce drog, zabýval.

Rostou třicet let

A důvod je zcela jednoduchý. Kaktusy, které meskalin obsahují dorůstají do dospělé velikosti až třicet let. „Čím je rostlina starší, tím více meskalinu obsahuje, ale kdo bude čekat třicet let? Na výrobu jednoho gramu čisté drogy je potřeba neuvěřitelné množství kaktusů,“ vysvětlil Kunte.

O indoorovem pěstování, známém například u marihuany, nemůže být také řeč. Proces růstu rostlin se nedá nijak urychlit. „Pravděpodobnost, že by někdo vymyslel, jak zvýšit obsah meskalinu v mladých rostlinách je asi taková, jakože průměrný orangutan přepíše bibli bez chyb,“ rozčiloval se vášnivý sběratel kaktusů.

V klidu ho nenechává ani přístup jednoho z autorů reformy lékaře Tomáše Zábranského. Ten totiž prohlásil, že běžných pěstitelů, kteří doma pěstují pokojové kaktusy, se novela nijak netýká.

„Všichni nám tvrdí, že se zákon na nás nevztahuje, ale lžou. Když mě někdo udá na policii, tak policisté musí plnit své zákonné povinnosti. Skončil bych za mřížemi asi na hodně dlouho. Rostlin mám okolo pěti set kusů,“ podotkl ředitel.

Jeho názor potvrdil i mluvčí děčínské policie Ladislav Cvik: „My jako policie bude muset postupovat zcela striktně podle zákona, je na člověku, aby doložil, že rostliny má opravdu například jen pro okrasu nebo jako sběratel.“

Ministerstvo nepomůže

Pěstitelé mají v případě schválení zákona jedinou možnost. Požádat ministerstvo zdravotnictví o výjimku pro nakládání s nebezpečnými látkami. Jenomže ministerstvo zdravotnictví nemá kaktusy s obsahem meskalinu ve svých zákonech jako drogu. Zákon mluví pouze substancích, tedy čistých látkách. „Zákon o návykových látkách upravuje pouze zacházení s konopím a keřem koka. Kaktusy nejsou předmětem tohoto zákona a je proto mimo kompetenci ministerstva vydávat v tom směru jakákoli povolení,“ uvedl mluvčí ministerstva David Přinesdom.

Pokud zákon vejde v platnost, je Kunte rozhodnutý se rostlin nezbavit. „Nejsem žádný drogový dealer, jsem jen sběratel kaktusů. Klidně si půjdu demonstrativně sednout do basy.“

Kolik omamných látek je povoleno

konopí – pět rostlin, 15 gramů sušené marihuany
lysohlávky – maximálně 40 hub
kaktus obsahující meskalin – pět rostlin
kokainovník – pět rostlin
khat (přírodní stimulant, který se žvýká) – maximálně 80 gramů nesušené rostliny

KORESPONDENCE MEZI REDAKCÍ A MINISTERSTVEM SPRAVEDLNOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ:

Dotaz redakce:

Pěstování kaktusů s obsahem meskalinu bude od 1. ledna nelegální. Vláda stanovila, které rostliny budou považovány za psychotropní. Kromě konopí a lysohlávek se na seznamu ocitly i kaktusy rodu Lophophora a Echinopsis nebo volně rostoucí tráva chrastice rákosovitá.

Kaktusáři ze Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů žádají o vyřazení těchto rostlin ze seznamu nelegálních. Svou žádost zaslali ministryni pro spravedlnost Daniele Kovářové.

Jaké je stanovisko ministerstva spravedlnosti k tomuto problému? Dokáže kaktusářům pomoci? Nebo všichni skončí po prvním lednu ve věznicích?

Předem děkuji za odpověď
Ministerstvo spravedlnosti odpovědělo prostřednictvím své mluvčí Jitky Zinke:

Dobrý den,
na Váš dotaz můžeme odpovědět následovně:

Pokud neskončili pěstitelé kaktusů ve věznicích dosud, nemají důvod k obavám ani po 1. lednu 2010.

Vypěstování rostliny, která slouží k nedovolené výrobě omamné nebo psychotropní látky je trestné již dnes podle platného trestního zákona. Meskalin, o který jde pěstitelům kaktusů především, je na seznamu psychotropních látek již 11 let. (zákon 167/1998 o návykových látkách)

Nový trestní zákoník v tomto ohledu nepřináší žádnou změnu (§ 283 odst. 1 a § 285 nového trestního zákoníku), nové je pouze sjednocení hodnot určujících množství větší než malé rostlin a hub obsahujících omamnou nebo psychotropní látku.

V současné době toto množství určuje soud a existuje nejednota v určování množství.

Pěstitelé kaktusů jistě nepěstují za účelem výroby omamné a psychotropní látky, ale pro účely vědecké či botanické. V takových případech bude aplikován § 12 odst. 2 obecné části nového trestního zákoníku, kde tento odstavec vyjadřuje zásadu subsidiarity trestní represe a princip „ultima ratio“ z ní vyplývající .
Zjednodušeně řečeno: Pěstování kaktusů není společensky škodlivé, nemělo by tedy být považováno za trestný čin.

Dále je třeba připomenout, že už v současnosti platí, aby kaktusáři vyloučili neoprávněnost pěstování, může Botanik/kaktusář na základě zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách požádat Ministerstvo zdravotnictví o povolení k pěstování k vědeckým/botanickým účelům, obdržením takového povolení mizí jeden z formálních znaků skutkové podstaty trestného činu podle § 285 trestního zákoníku.

S pozdravem

Jitka Zinke
ředitelka tiskového odboru, tisková mluvčí
Ministerstvo spravedlnosti
e-mail:ot@msp.justice.cz
www.justice.cz
Ministerstvo zdtavotnictví odpovědělo prostřednictvím svého mluvčího Davida Přinesdoma:


Vážená paní redaktorko,

podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších předpisů (dále jen "zákon č, 167/1998 Sb.) upravuje z jmenovaných rostlin pouze zacházení s konopím a keřem koka. Dále jsou předmětem zákona 167/1998 Sb. pouze substance (čisté látky) omamné nebo psychotropní látky, které tyto rostliny obsahují (např. meskalin). Kaktusy nejsou předmětem tohoto zákona a je proto mimo kompetenci ministerstva vydávat v tom směru jakákoli povolení.

S pozdravem

Vlastimil SRŠEŇ
ředitel
Odbor komunikace s veřejností
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
e-mail: vlastimil.srsen@mzcr.cz
www.mzcr.cz