To se ŘVC nelíbí, požaduje změnu posudkáře k dopadu stavby děčínského jezu na životní prostředí. Současný je podle ředitelství nekompetentní a příliš podléhá zelené lobby. Zároveň ředitelství vyzvalo ministra životního prostředí Tomáše Chalupu (ODS) k tomu, aby si na ministerstvu „udělal pořádek". Ministerstvo nedávno podruhé vrátilo dokumentaci o dopadech uvedené stavby na životní prostředí k dopracování.

„Jsme naprosto přesvědčeni, že posudkář pan Tomáš Bajer, jmenovaný ministerstvem životního prostředí, zde odvedl jednoznačně odborně nezpůsobilou práci," řekl Skalický. Podle něj projevil neznalost vodní problematiky, nebo se jí dostatečně nevěnoval. Pokud to dovolí správní řád a legislativa, bude ŘVC požadovat, aby další dopracovanou verzi dokumentace posuzoval jiný člověk.

Dokumentace k jezu má podle ŘVC celkem 4500 stran, k tomu musel zpracovatel posudku vyhodnotit vyjádření organizací, které stavbu doporučují. Podle Skalického ale Bajer zamítavé stanovisko vydal po čtyřech dnech. Je to doba, která na zpracování takového množství materiálů nestačí, míní ředitel ŘVC.

Ministerstvo životního prostředí dokumentaci k jezu vyčítá zejména to, že nejsou například vypracované další technické varianty splavnění Labe. Tímto problémem se však podle Jana Bukovského, vedoucího oddělení realizace na ŘVC, zabývaly už původní podoby dokumentace. Podle něj vyloučily, že by například prohrábkou říčního dna mohlo být dlouhodobě dosaženo vyšší plavební hloubky. ŘVC proto považuje současné vyjádření ministerstva za účelovou obstrukci.

Výstavbu plavebního stupně podpořili na svém čtvrtečním jednání již poněkolikáté také děčínští zastupitelé. Ti přijali na popud Jaroslava Foldyny  (ČSSD) usnesení, ve kterém požadují, aby premiér Nečas projednal s ministry dopravy a životního prostředí další postup při projednávání výstavby plavebního stupně.

„Ministerstvo životního prostředí i takzvaní ochránci přírody projekt mocí legislativní blokují. Nikoliv silou argumentů, ale silou účastníků zákonných procesů," tvrdí Foldyna, který patří ke skalním zastáncům stavby vodního stupně.

Mezi zastánce patří také opoziční zastupitel Vladislav Raška (ODS), který vyzval zastupitelstvo, aby jej zmocnilo k jednání s ministrem životního prostředí, který je jeho stranickým kolegou.

Výstavbu plavebního stupně v Děčíně dlouhodobě považuje za prioritu ministerstvo dopravy. Úřad si od toho slibuje zachování tuzemské lodní dopravy, která se nyní podle rejdařů nachází v kritickém stavu. Vodní cesta je podle nich nedobudovaná a současný stav, kdy je Labe po 175 dnů v roce nesplavné, prý na této řece neumožňuje efektivně podnikat.

Proti vodnímu dílu v Prostředním Žlebu ale od samého počátku bojují ekologové, kteří tvrdí, že bude nenávratně poškozená poslední neporušená část Labe na našem území. Jedním z posledních argumentů sdružení Arnika byla obava, že vodní elektrárna, kterou bude jez osazen, bude ve velkém zabíjet ryby.

Výzva zastupitelů premiéru Nečasovi
Vyzýváme premiéra ČR Petra Nečase, aby projednal s ministrem dopravy Pavlem Dobešem a ministrem životního prostředí Tomášem Chalupou realizaci Plavebního stupně Děčín, ke kterému již v minulosti dalo Zastupitelstvo statutárního města Děčína i Zastupitelstvo Ústeckého kraje kladné stanovisko. V současné hospodářské a ekonomické situaci našeho státu považuje Zastupitelstvo statutárního města Děčína realizaci Plavebního stupně Děčín nejen pro náš region za naprosto nezbytnou. Toto stanovisko Zastupitelstva statutárního města Děčín je reakcí na opětovné negativní stanovisko Ministerstva životního prostředí k projednávání EIA ze dne 23. 5. 2012.