Tvrdí to prezident Unie obchodních komor Labe/Odra Jiří Aster. Unie sdružuje obchodní komory na území podél řek Labe a Odra, na kterém žije více než 36 milionů obyvatel.

„Mluvil jsem s řadou investorů. A všechny zajímala jako první jedna jediná věc - jak to vypadá v daném regionu s dopravní obslužností. Nevede tam pořádná silnice? Není tam slušná železnice? Tak je nám líto. A to je přesně případ Šluknovského výběžku, kdysi jedné z nejprůmyslovějších oblastí Evropy,” říká Aster.

Tvrdí, že tento region brzdí dlouhodobý nezájem a zanedbanost.

„Chceme se jako Unie obchodních komor zasadit o zlepšení dopravní dostupnosti tohoto regionu. Brzy se snad již dočkáme výrazného zlepšení dostupnosti po železnici a napojení Šluknovska přímou cestou do Německa přes Dolní Poustevnu a Sebnitz. Nyní se čeká pouze na dostavění německé části této trati,” pokračuje Jiří Aster.

Daleko horší situace panuje v silniční dopravě. V současné době totiž musí veškeré kamiony, a nejen ony, mířící od západu na Šluknovsko přes malé vesnice a skrz města.

„Mluví se o přeložce silnice I/13 tak, aby navázala na silnici I/9 vedoucí z Prahy na sever. Těžká doprava by pak měla minout většinu měst a obcí. Těm by se tak výrazně ulevilo. Ale především by získaly továrny kvalitní cestu pro vývoz svých produktů,” je přesvědčen Aster. Přesto nevidí budoucnost příliš růžově. I pokud by se podařilo oba tyto projekty realizovat, nezaručuje to překotný rozvoj výběžku. „Je třeba se podívat, koho by zde mohly firmy zaměstnat. V celém okrese Děčín je vzdělanostní struktura tragická. A ve Šluknovském výběžku je to ještě horší. S největší pravděpodobností by tak přišly firmy s jednoduchou výrobou,” doplnil Jiří Aster s tím, že přesto je vybudování podobných projektů zcela nezbytné.

„Stačí se podívat na historii Děčína a Podmokel. Ve chvíli, kdy dorazila od Prahy železnice a z těchto měst se stal dopravní uzel, tak raketově nastartoval jejich růst nejen ekonomický, ale i v počtu obyvatel,” uzavřel Aster.