V horizontu příštích deseti let se Markvartice zřejmě stanou místem čilého stavebního ruchu. Radnice tam nepočítá s příchodem nějakého významného investora, ale předpokládá další zvýšení zájmu o stavbu rodinných domků. Tu zatím znemožňují problémy, které obec musí řešit s nedostatečnými kapacitami zásobování pitnou vodou.

„Máme tady dva zásobovací zdroje. Jedna síť je ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací. Druhý okruh provozuje společnost Zevos, která se vytvořila z bývalého jednotného zemědělského družstva. Právě technické problémy na druhé sítí se staly terčem časté kritiky místních občanů,“ informoval markvartický starosta Petr Hodboď.

Zlepšení je na dobré cestě

Ani jeden vodovodní řad není vzhledem ke svému stáří zárukou stabilně kvalitních dodávek.

„Ani se těm stížnostem nedivím. I naše rodina totiž pocítila trable spojené s nedostatkem vody. Těšíme se proto stejně jako ostatní na to, že se situace změní k lepšímu,“ dodal starosta.

Žádoucí obrat by měl nastat už v příštím roce. Pracovníci Severočeských vodovodů a kanalizací začali připravovat rekonstrukci stávajícího vodovodního řadu. Samotné práce na jeho obnově by mohly začít příští rok s předpokládaným dokončením možná už v roce 2010.

Cílem je spolehlivě fungující vodovodní síť, která odstraní nejen dlouhodobé těžkosti, ale svojí kapacitou umožní i napojení nově budovaných rodinných domků. Podle stávajících odhadů se dá hovořit až o čtyřiceti objektech,“ dodal Petr Hodboď.

Potíže má také Poustevna

Výstavba kanalizace, čistírny odpadních vod a vodovodu. To jsou investice, na které se už několik let připravuje Dolní Poustevna. Město dokonce kvůli těmto akcím odkládalo i potřebné úpravy některých místních silničních úseků, protože výdaje na tyto obnovy by prostě byly zbytečně vyhozenými penězi. Rozsáhlejší výkopové práce se totiž budou týkat velkou měrou právě komunikací v jednotlivých ulicích.

„Zmiňované stavby si vyžádají zhruba sto padesát milionů korun. To jsou na město naší velikosti obrovské náklady a proto jsme předpokládali, že se podaří většinu výdajů pokrýt z dotačních peněz. Dosavadní vývoj tomu nasvědčoval. Jenže na radnici nedávno dorazila zpráva, že nemáme počítat s dotací v původně přidělené výši,“ vysvětlil starosta Dolní Poustevny Miroslav Jemelka.

Odmítli desítky milionů

V průběhu předchozího řízení o dotaci město splnilo všechny stanovené podmínky. Letos v říjnu ale přišla nepříjemná zpráva ze Státního fondu životního prostředí, který má být poskytovatelem dotace. Dolnopoustevenští se dozvěděli, že místo slíbených sto dvanácti a půl milionu korun mohou na projekt získat pouze sedmaosmdesát milionů. A to z důvodu připojení nové infrastruktury na tu stávající.

„Tahle informace nás samozřejmě nepříjemně zaskočila. Město se nejprve proti rozhodnutí odvolalo a poté jsme o vzniklém problému jednali i s představiteli státního fondu. Nakonec padl verdikt, že přiznanou dotaci nepřijmeme a prostřednictvím podání dvou samostatných žádostí na řešení vodovodního řadu i čištění odpadních vod budeme znovu žádat o dotační peníze v potřebné výši,“ uvedl starosta Jemelka.

Budou čekat déle

Je zřejmé, že odmítnutím dotačních peněz si lidé v Dolní Poustevně a jednotlivých částech města budou muset na lepší zásobování pitnou vodou počkat déle, než se původně počítalo. Kdyby ale radnice na nabízenou dotaci kývla, muselo by město na plánovanou investici vynaložit mnohem více vlastních peněz. V rozpočtu je k dispozici nemá a Dolní Poustevna by se tak výrazně zadlužila.

„To jsme nechtěli dopustit,“ dal jasně na srozuměnou starosta Miroslav Jemelka.