Jan Drozd působí jako lesní správce v Rumburku, kde organizuje a řídí veškerou lesnickou činnost na území lesní správy. Za největší současný problém považuje kůrovcovou kalamitu. Lesy ve výběžku by rád zachoval v dosavadním rozsahu. „Naším úkolem je pokračovat v odkazu našich předchůdců a užívat les tak, abychom jej mohli předat našim potomkům,“ řekl Drozd.

Jak dlouho už děláte lesního správce?
Lesařině se věnuji celý svůj profesní život. Na pozici lesního správce v Rumburku jsem od února letošního roku. Baví mě dávat lesu naději, že se mu bude dařit lépe. A jsem pyšný na sehraný tým obětavých zaměstnanců lesní správy, kteří lesu v této nelehké době odevzdávají to nejlepší, co pro něj umí udělat.

Podepsal se na vaší činnosti nouzový stav a s ním spjatá bezpečnostní opatření?
Ano, samozřejmě. Kvůli kalamitě pracuje v lese u nás v pohraničí spousta zahraničních pracovníků, hlavně Poláci, Slováci a Ukrajinci. V nouzovém stavu byl omezen pohyb osob přes státní hranice, což se projevilo zejména snížením dostupnosti pracovních kapacit.

Zaregistrovali jste na jaře v lesích větší nával lidí?
Zaregistrovali a upřímně jsme byli rádi, že lidé hledali útočiště v přírodě. Jen bych rád požádal návštěvníky o shovívavost, jelikož dnes se lze častěji než kdy jindy dostat do blízkosti lesnické techniky, a proto je potřeba být v lese opatrnější, ale mít i pochopení.

Můžete ve stručnosti přiblížit historii lesnického hospodaření v Rumburku?
Lesní správa Rumburk obhospodařuje lesy nejsevernější části republiky, celého Šluknovského výběžku, jehož lesnatost dosahuje 40 %. Zdejší lesy byly součástí hraničního hvozdu a mají velmi bohatou historii, kterou nelze stručně popsat. Avšak přes všechny vlastníky a správce zdejších lesů se podařilo je zachovat v dosavadním rozsahu a naším úkolem je pokračovat v odkazu našich předchůdců a užívat les tak, abychom jej mohli předat našim potomkům.

S jakými největšími problémy se lesy potýkají?
Je to samozřejmě dnes všudypřítomná kůrovcová kalamita, propad cen dřevní hmoty a likvidace důsledků tohoto nepříznivého stavu.