Téměř 130 let proudí pitná voda potrubím do domů v ulici Karla Hynka Máchy ve Šluknově, tamní obyvatelé si ji mohli poprvé načerpat v roce 1892. Tomu také odpovídá technický stav infrastruktury. Dělníci proto vymění více než čtvrt kilometru trubek, které budou mít i větší kapacitu než ty stávající.

„Vodovod zásobuje přibližně stovku lidí. Stavbu koordinujeme s městem Šluknov, které plánuje svou investiční akci k obnově komunikace,“ uvedl mluvčí Severočeské vodárenské společnosti (SVS) Jiří Hladík. Zároveň s vodovodem SVS vymění také téměř padesát let starou kanalizaci. Hotovo by mělo být do poloviny listopadu.

Nejen první republiku pamatuje vodovod v Kollárově, Východní a ulici Legií ve Varnsdorfu. Nejstarší je napojení pitné vody ve Východní ulici, které je v provozu 121 let, přibližně o čtyřicet let mladší je v Kollárově ulici. Nejmladší je potrubí v ulici Legií, to je v provozu 55 let. Také to se SVS rozhodla kvůli špatnému technickému stavu vyměnit. Oproti Šluknovu jde ale o výrazně rozsáhlejší opravu.

„Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v celkové délce 890,3 metru a vodovodu v celkové délce 907,10 metru,“ přiblížil Hladík s tím, že stavba začala letos v srpnu a hotová by měla být do konce příštího roku.

Ve Varnsdorfu to ale není jediná podobně rozsáhlá stavba. Třetím rokem probíhá v ulicích Žitná, Husova, Kostelní a jejich okolí rekonstrukce inženýrských sítí, což obnáší kompletní výměnu plynového, vodovodního a kanalizačního řadu.

„Po dokončení stavebních prací v Husově ulici budou neprodleně zahájeny přípravné práce na realizaci finálních povrchů. Ty budou provedeny v asfaltovém povrchu do 30. září. Kompletní povrchy chodníků v dotčených oblastech budou uloženy do zámkové dlažby v průběhu příštího roku,“ uvedl Ivo Musil z varnsdorfské radnice.

Dohromady pro letošní rok naplánovala Severočeská vodárenská společnost téměř tři desítky investic v hodnotě přesahující 140 milionů korun. Kilometry stejně starého potrubí ale nadále pod zemí zůstávají a čekají na svou výměnu. Především v centrech větších měst stále pitnou vodu do domu přivádějí stejné trubky, jako v časech jejich rozmachu na konci 19. a počátku 20. století. To platí pro Varnsdorf nebo například levobřežní centrum Děčína Podmokly, které téměř celé vyrostlo na přelomu století během několika málo desítek let.