Téměř 130 let proudí pitná voda potrubím do domů v ulici Karla Hynka Máchy ve Šluknově, tamní obyvatelé si ji mohli poprvé načerpat v roce 1892. Tomu také odpovídá technický stav infrastruktury. Dělníci proto vymění více než čtvrt kilometru trubek, které budou mít i větší kapacitu než ty stávající.

„Vodovod zásobuje přibližně stovku lidí. Stavbu koordinujeme s městem Šluknov, které plánuje svou investiční akci k obnově komunikace,“ uvedl mluvčí Severočeské vodárenské společnosti (SVS) Jiří Hladík. Zároveň s vodovodem SVS vymění také téměř padesát let starou kanalizaci. Hotovo by mělo být do poloviny listopadu.

Nejen první republiku pamatuje vodovod v Kollárově, Východní a ulici Legií ve Varnsdorfu. Nejstarší je napojení pitné vody ve Východní ulici, které je v provozu 121 let, přibližně o čtyřicet let mladší je v Kollárově ulici. Nejmladší je potrubí v ulici Legií, to je v provozu 55 let. Také to se SVS rozhodla kvůli špatnému technickému stavu vyměnit. Oproti Šluknovu jde ale o výrazně rozsáhlejší opravu.

Vychází nový týdeník!
Nový Týdeník Děčínsko: O nakupování i zvýšení nájmů v Kamenici

„Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v celkové délce 890,3 metru a vodovodu v celkové délce 907,10 metru,“ přiblížil Hladík s tím, že stavba začala letos v srpnu a hotová by měla být do konce příštího roku.

Ve Varnsdorfu to ale není jediná podobně rozsáhlá stavba. Třetím rokem probíhá v ulicích Žitná, Husova, Kostelní a jejich okolí rekonstrukce inženýrských sítí, což obnáší kompletní výměnu plynového, vodovodního a kanalizačního řadu.

„Po dokončení stavebních prací v Husově ulici budou neprodleně zahájeny přípravné práce na realizaci finálních povrchů. Ty budou provedeny v asfaltovém povrchu do 30. září. Kompletní povrchy chodníků v dotčených oblastech budou uloženy do zámkové dlažby v průběhu příštího roku,“ uvedl Ivo Musil z varnsdorfské radnice.

Dohromady pro letošní rok naplánovala Severočeská vodárenská společnost téměř tři desítky investic v hodnotě přesahující 140 milionů korun. Kilometry stejně starého potrubí ale nadále pod zemí zůstávají a čekají na svou výměnu. Především v centrech větších měst stále pitnou vodu do domu přivádějí stejné trubky, jako v časech jejich rozmachu na konci 19. a počátku 20. století. To platí pro Varnsdorf nebo například levobřežní centrum Děčína Podmokly, které téměř celé vyrostlo na přelomu století během několika málo desítek let.

Aquapark Děčín.
Do Aquaparku Děčín si našlo v létě cestu přes 60 tisíc lidí