Poměrně příznivé výsledky přinesly první rozsáhlé kontrolní akce, které se zaměřují na kontrolu vyhlášky města upravující trvalé označování psů. Za tímto účelem koupila Městská policie Děčín dvě čtečky psích čipů, které hlídky v terénu používají.

Strážníci během posledních dnů zkontrolovali několik desítek psů. „Výsledky zatím ukazují, že povinnost nechat svého psa označit čipem nebo tetováním nesplnilo zhruba deset procent majitelů. I přes toto zjištění je to výsledek příznivý, očekávali jsme více nedostatků. Věřím, že i další kontroly prokážou, že majitelé psů patří v Děčíně v tomto směru k zodpovědnějším,“ uvedl Jiří Schwarz, zástupce ředitele děčínské městské policie. Dodal, že kontroly se zatím soustředily na lokality Děčína II, Děčína IV a lokalitu Boletic, kontroly dalších lokalit budou samozřejmě následovat.

Zjištěné nedostatky strážníci na místě zaevidovali a přestupky majitelů, kteří nesplnili povinnost stanovenou vyhláškou města, předali příslušnému správnímu orgánu Magistrátu města Děčín. Pokuta za neoznačení psa může dosáhnout až padesáti tisíc korun.

Současně s kontrolami označení psů se strážníci zaměřují na dodržování povinností majitelů psů, uklízet po svých zvířatech exkrementy. „Tady je už situace o poznání horší. Podle výsledků prvních kontrolních akcí si tuto povinnost neplní zhruba pětina majitelů psů. U těchto přestupků využíváme většinou maximální možnou sazbu blokové pokuty. Kontroly zaměřené na tuto problematiku budou v obdobném rozsahu samozřejmě pokračovat,“ dodal Jiří Schwarz.