„Musíme nahradit stávajícího převozníka, který dal výpověď ze stávajícího pronájmu přívozu k poslednímu září. Už se nám ale ozvalo několik mužů, kteří projevili zájem tuto službu poskytovat,“ uvedl šéf magistrátního odboru místního hospodářství a majetku města Tomáš Martinček.

Zájemci o práci převozníka přitom musí splňovat několik základních podmínek. Musí mít nejméně pětileté zkušenosti s lodním provozem, dalším požadavkem je kapitánský patent a v neposlední řadě musí mít osvědčení o vykonání radiokomunikační zkoušky.