První výpovědi padají už i mezi úředníky. K nepopulárním krokům donutilo některé radnice na Děčínsku především hledání úsporných opatření.

Na rumburském městském úřadě výpověď dostalo sedm zaměstnanců. „Šest výpovědí jsme dali z organizačních důvodů a v jednom případě jsme neobnovili pracovní smlouvu, kterou jsme s dotyčným zaměstnancem uzavřeli pouze na dobu určitou,“ uvedl tajemník rumburské radnice Miroslav Majzlík. Doplnil, že výpovědi rumburský městský úřad předal v souvislosti se změnou organizačního řádu, který bude platný od prvního února letošního roku.

„K těmto opatřením nás donutila finanční krize a s tím spojený nedostatek peněz ve veřejné správě,“ uvedl starosta města Jaroslav Sykáček.

Změny v personálním obsazení a novém organizačním řádu radnice rozhodně nejsou pouze kosmetickou záležitostí. Budou znamenat významnou úsporu peněz na mzdy i přesto, že úřad vyplatí odstupné propuštěným zaměstnancům. „Počítáme, že úřad ušetří jen v příštím roce více než jeden milión korun,“ řekla mluvčí rumburské radnice Dagmar Žáková.

Zrušení některých odborů

Na rumburské radnici stále působí i lidé v důchodovém věku, kteří zastávají i vedoucí funkce. Ale výpovědi se jim vyhnuly. „Ze sedmi zrušených pracovních míst odejdou dva lidé v důchodovém věku. Nevylučuji, že by mohli odejít postupem času i další,“ vysvětlil tajemník Miroslav Majzlík. Podle něj si v současné době rumburský městský úřad nemůže dovolit propustit více lidí v důchodovém věku, protože za ně nemají kvalitní náhrady. „Dříve než k dalším opatřením sáhneme, musíme zajistit odbornost a kvalifikaci možných nástupců, kteří by mohli odpovědnou práci vykonávat,“ vysvětlil další z možných plánů vedení radnice tajemník úřadu Miroslav Majzlík.

V Rumburku dojde i ke zrušení některých odborů. „Například pracovníci odboru organizačního a vnitřních věcí budou nově spadat přímo pod tajemníka a starostu. Ten bude řídit i nově zřízené oddělení vztahů k veřejnosti,“ uvedla mluvčí rumburské radnice Dagmar Žáková. Doplnila, že samostatný odbor živnostenského úřadu se sloučí s odborem civilně a dopravně správním. V kompetenci prvního místostarosty Ladislava Pokorného bude i zrušený odbor školství, kultury a tělovýchovy a navíc se stane pouhým úsekem a ne samostatným odborem.

Hledají další možné úspory

I na děčínském magistrátě mohou lidé očekávat změny v personálním obsazení. „Od nového roku zeštíhlí děčínský magistrát o jednoho, maximálně dva zaměstnance,“ řekla děčínská mluvčí Romana Silvarová. Doplnila, že úspory magistrát hledá i v rušení či slučování některých oddělení. „Rada města rozhodla, že zruší tři oddělení magistrátu a jejich agendu převezmou jiné odbory. Například agendu zrušeného oddělení státní památkové péče z odboru školství a kultury převezme oddělení územního rozhodování a památkové péče na odboru stavebního úřadu,“ vysvětlila Romana Silvarová. Doplnila, že kromě úspor na zaměstnance magistrát ušetří peníze i v příplatcích za vedení. V prvním pololetí letošního roku však ale bude město hledat další možné úspory.

Propuštění úředníci se tak mohou zařadit mezi početné řady nezaměstnaných na Děčínsku. Vlastimil Fiala, odborník na trh práce děčínského úřadu práce, očekává, že počátkem ledna se budou na úřadě práce opět tvořit fronty a počet nezaměstnaných stoupne. „Sice nikdo nehlásil hromadné propouštění, ale na začátku ledna je hala našeho úřadu vždy plná. Je to stav, který se opakuje každý rok,“ uvedl Vlastimil Fiala.

Českokameničtí sice nebudou propouštět úředníky, ale již schválili rozpočet, ve kterém počítají s úsporou na mzdách o téměř čtyři sta tisíc korun. Doplnil, že se ještě připravuje omezení počtu zaměstnanců v Technickém zařízení. „Jedná se asi o dvacet míst každoročně obsazovaných uchazeči o práci evidovaných úřadem práce,“ vysvětlil Tůma. Další restrikce úředníky v České Kamenici čekají. Podle předběžných propočtů Českokameničtí očekávají propad v daňových příjmech o osm miliónů korun. Radnice připravuje i úspory v provozních výdajích města.

Na rumburské radnici přijde o práci sedm zaměstnanců, z toho pouze dva důchodci. Město tak ušetří v letošním roce přes jeden milion korun. V Děčíně propustí maximálně dva zaměstnance. Děčínský magistrát bude rušit a slučovat některá oddělení. V České Kamenici nebudou propouštět, ale schválili rozpočet, v němž počítají s úsporami na mzdách.