Naši čtenáři se s vámi seznámili už v létě letošního roku, kdy jste byl tazatelem evropského projektu SHARE. Už jsou z tohoto projektu zpracovány výsledky?
Sběr dat projektu SHARE jsme úspěšně dokončili začátkem září jako v pořadí druhá země ze všech 27 zúčastněných států. V současné době probíhá analýza nasbíraných dat a na konci letošního roku je plánována prezentace výsledků nejen zainteresovaným institucím, ale rovněž široké veřejnosti.

Tentokrát jste tazatelem celosvětového výzkumu PIAAC. Můžete nám tento projekt představit?
Hlavním cílem projektu PIAAC je změřit a následně napříč zúčastněnými státy porovnat základní dovednosti, které lidé potřebují pro osobní i kariérní úspěch. Zkoumáme činnosti, kterými se dospělá populace zabývá v každodenním životě (čtení, vyhledávání informací, využívání počítačů) v souvislosti se vzděláním a pracovními zkušenostmi. Projekt PIAAC má celosvětový rozsah, kromě evropských států se ho účastní například Kanada, Japonsko nebo USA.

Kolik respondentů bude z Děčína? Předpokládám, že to nebudou stejní respondenti jako minule?
V Děčíně hodláme v první vlně oslovit 40 náhodně vybraných domácností, tentokráte například v ulicích Lounská a Severní. Rozhodně se tedy nejedná o stejné domácnosti jako při projektu SHARE.

V jaké věkové kategorii?
Osloveni budou občané ve věkové kategorii 16-65 let, přičemž pomocí tzv. Kishovy tabulky bude z každé domácnosti vybrán právě jeden respondent.

Co se bude výzkumem především zjišťovat, na co budou zaměřeny otázky? Můžete být konkrétní?
Hlavním výstupem by měly být komplexní informace o úrovni pracovních a vzdělávacích zkušeností dospělé populace v ČR. V první části dotazníku se budu respondentů ptát zejména na jejich vzdělávací a pracovní zkušenosti. V části druhé respondenti absolvují několik cvičení a úloh, s nimiž se lidé setkávají v běžném životě. Toto může probíhat na papíře, nebo za asistence počítače.

Respondenty budete navštěvovat v jejich domácnostech po předchozím ohlášení? A jak bude pro respondenty vaše návštěva časově náročná?
Do všech oslovených domácností byly zaslány informační dopisy se žádostí o spolupráci. Já hodlám osobně tyto domácnosti kontaktovat s prosbou o rozhovor, přičemž se pochopitelně respondentům časově maximálně přizpůsobím. Celý rozhovor bude trvat zhruba hodinu a tři čtvrtě. Jelikož účast oslovených respondentů je velmi důležitá a žádného z nich nemůžeme nahradit nikým jiným, je účast honorována částkou 500 korun za každý dokončený dotazník. Zároveň mohu respondenty ujistit, že jejich odpovědi budou uchovány v přísné tajnosti a odpovědi nebude možno přiřadit ke konkrétním osobám.

PRŮZKUM
–probíhá ve 40 domácnostech na Děčínsku
– vyplnění dotazníku trvá necelé dvě hodiny
– zpovídaná domácnost dostane honorář 500 korun

Opět se asi budete prokazovat nějakým průkazem…
Pochopitelně. Respondentům musím v souladu s pravidly tazatelské práce předkládat průkaz s fotografií. Dále se mohu prokázat certifikátem o vyškolení k tomuto projektu, či občanským průkazem. Na požádání respondentům předám kontakt na pracovníky společnosti SC&C, kde si budou moci mou identitu rovněž ověřit.

Jaké informace tedy výsledek PIAAC poskytne? K čemu bude moci být využit?
Díky PIAAC se dozvíme, zda je česká populace připravena reagovat na zvyšující se požadavky ze strany zaměstnavatelů a zda je schopna obstát v celosvětové konkurenci. Na základě výsledků bude možné dále rozvíjet vzdělávací programy tak, aby byla česká populace co nejlépe schopna zapojení do pracovního trhu a rozvíjející se ekonomiky 21.století.