V loňském roce se v Ústeckém kraji tuberkulózou nakazilo devadesát lidí. Z velké většiny šlo o plicní formu této choroby. To vyplývá ze statistik hygieniků. Konkrétní počet nemocných na Děčínsku nemají k dispozici.

„Tuberkulóza se tu občas, i když zřídka vyskytuje. Jedenáctileté děti by se měly přeočkovávat dál. Měli jsme tu dívku, která se očkování vyhnula a ve čtrnácti letech onemocněla,“ řekla Renata Bílková z plicního oddělení polikliniky v Děčíně. Léčba tuberkulózy přitom trvá nejméně půl roku. Bílková ovšem také připustila, že se lékaři nedokážou shodnout na jednotném názoru, zda očkování zrušit, nebo ne.

Vyhláška ministerstva zdravotnictví, která by měla povinné přeočkování proti tuberkulóze v jedenácti letech zrušit, protože počet případů TBC v České republice trvale klesá, stále ještě nevstoupila v platnost. Děti se očkují dál.

„Zatím se o tom stále jen jedná. Rušit očkování se bude nejdříve v druhé polovině tohoto roku,“ potvrdil tuto informaci Josef Trmal z Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem. Dále uvedl, že v současnosti je výskyt tuberkulózy v republice malý. Česko je na úrovni vyspělých zemí.

Také Trmal ví o tom, že lékaři mají na zrušení přeočkování rozdílné názory. Pediatři vesměs zrušení vítají. Odborníci na plicních odděleních si spíše přejí vakcinaci zachovat.

Bílková by například pouze posunula první očkování proti tuberkulóze u novorozenců na pozdější dobu: „Očkování má smysl až v půl roce. To je i v návrhu vyhlášky, který se zrovna projednává. Ale stále se o jejím konečném znění jedná.“ Bílková si myslí, že akutní ohrožení novorozenců tuberkulózou je malé a přednost by mělo dostat nejdříve očkování proti ostatním nemocem. Děti totiž někdy mívají na první očkování bouřlivou reakci. Vytvoří se jim absces na rameni.

„Kvůli tomu, že se proti tuberkulóze očkují novorozenci už v porodnicích, musíme očkování proti dalším chorobám často odkládat,“ potvrdila Hana Balvínová, dětská lékařka z Rumburku. TBC vidí spíše jako problém cizinců, kteří si k nám do republiky už nákazu přinesou.

„Já sama jsem za třicet let své praxe nikdy neviděla jediné dítě, které by tuberkulózu mělo. Ale viděla jsem dost reakcí na očkování, které dětem znepříjemnily život,“ pokračovala Balvínová. Očkování nepovažuje za nezbytné i z toho důvodu, že nezajišťuje stoprocentní ochranu před nákazou.

Josef Trmal ještě dodal, že časem může dojít i k tomu, že budou vypuštěna očkování proti TBC zcela: „Budeme to muset samozřejmě nahradit přísnějšími protiepidemio­logickými opatřeními a sledováním situace. Ale já si myslím, že podstatné je vyhledávat jednotlivé případy onemocnění a léčit je, nikoliv plošně očkovat.“