Nové stožáry, po kterých by na Šluknovsko mohla proudit elektrická energie, se zdají být na dohled. Proti jejich podobě se ale postavilo několik tisíc lidí z Českolipska a žádají ministra životní prostředí, aby zrušil souhlasné stanovisko. Pokud by se tak stalo, stavba by se o několik let odložila.

Petice je adresovaná Ministerstvu životního prostředí ČR, které letos v březnu vydalo souhlasné stanovisko k záměru výstavby stožárů. „Požadujeme, aby ministr životního prostředí prověřil souhlasné stanovisko EIA a přitom respektoval zákonné požadavky na posouzení vlivu záměru na krajinný ráz, životní prostředí, pohodu obyvatel a na veřejné zdraví. Zároveň zajistil nové objektivní posouzení tak, aby nebyla účelově protežovaná nadzemní varianta,“ řekl starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.

Pod petici se podepsalo přibližně 3 100 lidí. Pokud by ministr žádosti vyhověl, znamenalo by to velké problémy pro 55 tisíc obyvatel nejsevernější části republiky. Tam totiž v současné době vedou pouze dvojité dráty, které jsou už na hraně kapacity. Navíc se může snadno stát, že bude celý region bez energie, pokud by je například při vichřici strhly padající stromy.

„Dnes jsme na hranici, kdy už není možné připojit žádného dalšího většího odběratele. Takže je vlastně zabrzděný jakýkoliv další rozvoj průmyslu na Šluknovsku,“ řekl předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska a starosta Krásné Lípy Jan Kolář.

Nejvíce podpisů se sešlo přímo od obyvatel Nového Boru, kde by se vedení dotklo části Arnultovice a okolí vrchu Skalka. Petici podpořily také stovky lidí z okolních i vzdálenějších obcí. „Jde o dosud největší petici na ochranu zájmu obyvatel a životního prostředí v Novém Boru,“ uvedl Dvořák.

Podle Anny Slavětínské Markové, členky petičního výboru a zastupitelky města, se na distribuci petice podílela celá řada dobrovolníků. „Díky nim se nám podařilo nasbírat naprostou většinu podpisů mezi obyvateli Nového Boru a lidmi, kteří jsou s městem spojení. O to větší váhu petici přikládáme, protože jde o názor místních, kteří zde žijí a záměr energetiků se jich dotýká nejvíce,“ řekla Slavětínská Marková.

Výstavba vedení velmi vysokého napětí, které má posílit zásobování Šluknovského výběžku elektřinou, se připravuje 20 let. Koridor vysokých stožárů by měl vést z České Lípy do Nového Boru po stávající trase vedení 35 kV. Na něj by měla navazovat nová trasa stožárů z Nového Boru na Varnsdorf. Pro část vedení, které se dotýká přímo novoborské části Arnultovice a vrchu Skalka, předložili energetici tři nadzemní varianty. Všechny prochází v blízkosti obytných domů a ani jedna z nich není v souladu s územním plánem Nového Boru.

Kvůli záměru proběhlo na Novoborsku několik jednání se zástupci ČEZu, kteří veřejnosti představili plánované trasy, a to včetně důvodu navrhovaných variant. Podle mluvčí Skupiny ČEZ Soni Holingerové prý posuzovali pět variant vedení kolem Nového Boru. Z toho byly tři varianty vzdušného vedení a dvě z nich měly podvarianty s kabelem. „Proces EIA byl završen vydáním závazného souhlasného stanoviska ministerstva životního prostředí, které stanovilo pořadí vhodnosti jednotlivých variant. Z něj budeme vycházet při další přípravě,“ sdělila už dříve mluvčí Skupiny ČEZ.