Naději na přehodnocení březnového usnesení krajského zastupitelstva jim dalo jeho poslední zasedání, kde jeden z radních navrhl znovu zvážit slučování gymnázií se středními odbornými školami.

Kraj chce obě školy spojit pod odbornou školu jako zastřešující organizaci od 1. září 2012, studenti gymnázia ale doufají, že se tak díky vystoupení radního Vonky nestane.

„Dává nám to naději, že rozhodnutí Ústeckého kraje půjde zvrátit,“ řekla studentům na rumburském náměstí po pochodu městem jejich mluvčí a iniciátorka petice Lenka Dudková. K podpisové akci na podporu zachování samostatnosti se připojilo už přes 1000 lidí, studenti budou podpisy sbírat do konce listopadu.

„Obzvláště v této pohnuté době, plné sociálních nepokojů a mediální diskreditace Šluknovského výběžku, oblasti s nejnižší úrovní vzdělanosti obyvatelstva v celé ČR, považujeme za zcela zásadní zachování samostatných středních škol v Rumburku,“ přečetla prohlášení zaměstnanců školy učitelka Dita Hlaváčová. Studenty přišel podpořit starosta města Jaroslav Sykáček (ČSSD), který petici podle svých slov také podepsal.
Ze slučování škol v kraji se stalo politické téma, protože se blíží krajské volby. Podle dostupných informací do podzimu příštího roku, kdy se mají konat, kraj nepodnikne ve slučování žádné další kroky.

Po jejich vystoupení na jednání krajského zastupitelstva počátkem listopadu radní Radek Vonka (ODS) navrhl, aby kraj dosavadní slučování škol do konce roku znovu zhodnotil.

„Rádi bychom se s partnery za ČSSD potkali u stolu a zhodnotili dosavadní slučování škol v Ústeckém kraji. Mnohdy se totiž slučují školy, které k sobě nemají odborně blízko,“ řekl.

Podle představ vedení kraje má v regionu zůstat 44 páteřních škol zřizovaných krajem. V roce 2006 byl kraj zřizovatelem 86 škol. Od snížení počtu si slibuje zefektivnění školství a úsporu peněz, protože ubývají žáci. V roce 2002 na středních školách studovalo 42.500 studentů, nyní jich je 39.000. Kraj odhaduje, že v roce 2015 jich bude už jen 26 500.

První protesty uspořádali rumburští gymnazisté již na jaře tohoto roku. Tehdy ale bez většího úspěchu a sloučení třech středních škol v Rumburku schválilo krajské zastupitelstvo.

„Již na jaře jsme činili určité kroky - obzvlášť, když se ukázalo, že jde o politické rozhodnutí. Tehdy se nám zvrátit rozhodnutí nepodařilo, ale nyní se velmi zásadně změnila atmosféra a postavení pana radního Jakubce je výrazně horší než před půlrokem. Navíc se znovu otevřela aktivita rodičů, příznivců,” říká jeden z členů petičního výboru Pavel Lampa.

Během letních měsíců se ale zvedla velká vlna odporu proti sloučení gymnázia v Děčíně s obchodní akademií. A to inspirovalo i Rumburk. Tam sepsali petici, která se jasně vyslovuje důvody proti slučování středních škol.

„Vzhledem k narůstajícím projevům nesouhlasu široké i odborné veřejnosti s probíhajícím slučováním gymnázií a středních odborných škol, které se vesměs děje proti vůli samotných škol, příslušných obcí, studentů a jejich rodičů i širší veřejnosti a jímž očekávané pozitivní ekonomické a pedagogické efekty jsou více než sporné, vyzýváme zastupitelstvo Ústeckého kraje k revokaci jeho usnesení, jímž bylo rozhodnuto o sloučení … a to ve smyslu zachování samostatnosti obou těchto subjektů,” píše se v rumburské petici. Tu je možné podepsat až do konce listopadu. O jejím vzniku jako první informoval Děčínský deník.

S využitím ČTK