Architektonická soutěž na obnovu Podmokel byla první svého druhu v Děčíně.

„To považuji za velmi důležité, že se to řešilo formou otevřené soutěže, nikoliv přímým zadáním nebo oslovením vybraných uchazečů. Soutěž je ideální možnost, jak ukázat směr, kterým by se město mohlo ubírat," říká děčínský radní Valdemar Grešík.

Návrhy, jak obnovit Podmokly v Děčíně Soutěžící architekti nebo studia měla ve svých návrzích zpracovat území mezi Teplickou ulicí, Podmokelskou ulicí a hlavním vlakovým nádražím. Podle radního Grešíka je řada architektonických návrhů realizovatelná.

„I když se do soutěže přihlásili architekti i s některými futuristickými návrhy. Ty byly také zajímavé, ale zcela by pozměnily ráz Podmokel nebo byly finančně neúnosné," vysvětluje Grešík.

Podle jeho slov by obnova měla vyjít na přibližně 180 milionů korun. To by si magistrát zaplatit ze své kasy ale nemohl dovolit. Potřebuje získat evropskou dotaci.

„Momentálně žádná vhodná výzva není. Nepočítám ale s tím, že budou evropské peníze zablokované navždy," dodává Grešík.

A jaké návrhy se Děčínu sešly? „Výstavu soutěžních návrhů si budou moci lidé prohlédnout v budově bývalé městské knihovny v Raisově ulici od 10. do 27. září," uvedla mluvčí magistrátu Markéta Lakomá s tím, že k výstavě bude v omezeném nákladu vydán i katalog s jednotlivými soutěžními návrhy.

V budoucnu by totiž měly být otevřeny dotační tituly určené na financování úprav veřejných prostranství.
Nejvíce se porotcům soutěže líbil návrh kolektivu architektů pod vedením Michala Kuzemenského. Ti si za první místo připsali odměnu 550 tisíc korun.

Návrhy, jak obnovit Podmokly v Děčíně „Autoři předložili ucelený, citlivý, koncepční názor v detailu i nadhledu. Návrh je kvalitní v každém měřítku a proporcích. Autoři pracují s městem bez zbytečných stavebních a terénních zásahů, včetně jasného názoru na koncepci zeleně, použití městského nábytku a veřejného osvětlení. Nevytěsňuje z města automobily, přesto adekvátně reguluje automobilovou dopravu, včetně parkování ve městě," píší porotci v hodnocení.

Na druhém místě se podle porotců umístil návrh skupiny architektů okolo Jany Benešové. Ti si připsali odměnu 300 tisíc korun. Na tomto návrhu nejvíce zaujalo řešení okolí  Jílovského potoku.

„Výborně je řešeno dílčí území na „horním" toku Jílovského potoka, kde autoři odvážně rozšiřují městský park, zároveň s adekvátně řešeným návrhem obou břehů „dolního" potoka. Základní mřížka urbanistické struktury Podmokel je citlivě řešena z hlediska dopravy a rozmístění veřejné zeleně," stojí v posudku návrhu.

Třetí v pořadí se umístil návrh kolektivu Michala Fišera.

„Novodobé intervence především z 2. poloviny 20. století považují autoři za podněty k úlohám a opravám urbanistických chyb, včetně minimalizace negativ především automobilové dopravy. Uvědomují si vysokou kvalitu zástavby Podmokel, která je decimovaná až odpudivými místy a detaily. Návrh má nadhled nad řešeným území včetně jeho návaznosti na okolí. Své úvahy rozšiřují o návrh regulace v jižní části území ve vztahu k územnímu plánu z roku 1866, čímž vhodným způsobem potvrzují prostorovou kompoziční hodnotu Podmokel," ohodnotila porota tento návrh.