Jejich působiště je především v lokalitách Staré Město, Boletice, Podmokly nebo ulice Krátká, která patří dlouhodobě k nejproblémovějším místům na území města.

Tento projekt je až do roku 2020 financován především z prostředků Evropského sociální fondu a předpokladem projektu bylo zaměstnat celkem sedmnáct asistentů, což se podařilo již od začátku projektu.

Asistenci prevence kriminality pomohli vyřešit zejména odkládání odpadků mimo sběrné nádoby, rušení nočního či pomáhali lidem, které na ulici postihla náhlá nevolnost.