Tito voliči si mohou na telefonním čísle 773 031 725, zřízeném Ústeckým krajem, objednat speciální donášku hlasovací urny až domů. Musí však jít o člověka s trvalým pobytem na území Ústeckého kraje. Zájemci mohou telefonovat každý všední den vyjma pondělí od osmi hodin ráno, v pátek do 12, v úterý do 15, ve středu do 17 a ve čtvrtek do 20 hodin. Přihlášeného voliče pak bude ve dnech 2. 10. v době od 7 do 22 hodin nebo 3. 10. mezi 7. a 14. hodinou kontaktovat zapisovatel dané komise pro hlasování, který upřesnění den a hodinu, kdy mu bude umožněno odvolit do zvláštní přenosné hlasovací schránky.