Podle studie získaly dvě varianty stejné bodové ohodnocení. Odborníci oslovení magistrátem Hospodářskou a sociální radou okresu Děčín nakonec označili před zcela zaplněným sálem společenského domu Střelnice jako nejlepší variantu vedoucí údolím Chrochvického potoka a tunelem.

Středeční setkání s obyvateli bylo již několikáté, kromě lidí z Děčína dorazili také lidé 
z Jílového. I těch se totiž zvažované varianty dálničního přivaděče dotýkají.

Studie posuzovala tři varianty. První počítá s rozšířením současné silnice na Ústí nad Labem (varianta A), druhá s vedením prakticky mimo zástavbu, její součástí by měl být také tříkilometrový tunel. Ta je označována jako varianta zelená (varianta B). Třetí by pak měl vést údolím Chrochvického potoka (varianta C). Zcela tak vypadla možnost vést přivaděč Pastýřskou stěnou. To totiž na základě požadavků obyvatel odmítlo svým usnesením zastupitelstvo.

„Označili jsme variantu zelenou a chrochvickou jako varianty, které mají své významné klady a nedostatky. A ty klady a nedostatky se samozřejmě sčítají. U varianty C je nejvyšší dopravní účinnost, ale největší vliv na stávající osídlení, protože vede poměrně blízko stávající trasy. U varianty B jsme zdůraznili, že je podmíněna tříkilometrovým tunelem v takovém stoupání, že musí být třípruhový. Tudíž hlavní neduh je investiční 
a provozní náklad. Naopak je zde nejvyšší účinnost úlevy obyvatelům," vysvětluje Jiří Landa.

Obě varianty získaly stejné bodové ohodnocení. Ve prospěch údolí Chrochvického potoka hrála právě nižší nákladnost nejen samotné stavby, ale především následné údržby (více o nákladech na stavbu a údržbu jednotlivých variant v infoboxu na konci článku).

Z pohledu dopravy se nejméně vhodná zdá varianta přes Ústí nad Labem. Tam jsou totiž velké dopravní problémy v okolí křižovatky pod Větruší. Ty by se sice měly zmírnit po dokončení dálnice D8, které slíbil ministr dopravy Dan Ťok na závěr příštího roku, odborníci ale očekávají, že kamiony a auta mířící do Německa nahradí velmi rychle místní doprava.

Chrochvická varianta se nelíbí

Navrhovaná Chrochvická varianta se ale nelíbí především lidem žijícím na želenickém sídlišti a v Chrochvicích.

„Chrochvická varianta začíná pod sídlištěm v Želenicích a končí u sídliště v Bynově. Tudíž by téměř nikomu neulevila," přednesla nejzásadnější námitku proti variantě údolím Chrochvického potoka Jarmila Marková z Děčínského fóra.

To se problematice dopravy v Děčíně dlouhodobě věnuje. Variantu C označuje jako průtahovou komunikaci, naopak zelenou za obchvat města.

Proti oběma preferovaným variantám se vyslovili lidé
z Jílového. Napojení na dálniční přivaděč tohoto přibližně pětitisícového města by totiž bylo velmi komplikované, navíc by jeho stavba značně zhoršila kvalitu žití v některých částech města. Pro Jílovské by tak nebyl příliš velký rozdíl mezi současným stavem a navrhovaným řešením.

„Před prázdninami byla silnice přes Jílové směrem k dálnici pro kamiony uzavřena. Ty tak musely jezdit přes Ústí nad Labem a fungovalo to bez problémů. Takže já jsem pro variantu A," řekla v diskuzi Michaela Jílková z Jílového.

Řada diskutujících se zajímala také o zatížení města exhalacemi z dopravy u jednotlivých posuzovaných variant. V posledních letech totiž Děčín ležící v hlubokém údolí trápí drobný prach, který z velké části pochází právě z dopravy procházející městem.

Po silnici z děčínské centrální části Podmokly ve směru k bynovskému sídlišti denně projedou tisíce aut. Trpí tak nejen lidé v Podmoklech, Dolním Oldřichově nebo Bynově, ale i v Jílovém.

Zde jsou pravděpodobně největší problémy na této trase. Mostky v Jílovém jsou totiž díky dlouhodobě zanedbané údržbě poškozené a mají sníženou statiku. Ředitelství silnic a dálnic počítá v horizontu několika let, že je nahradí novými.

Nejproblematičtější je pravděpodobně ten nedaleko papíren, který tvoří velmi sevřená esíčka. Dlouhé kamiony nebo autobusy tak při jeho přejíždění musí zabrat celou silnici, aby se v prudkých zatáčkách vytočily.

Každý den projedou tisíce aut

„Nejzatíženějším úsekem na I/13 je podle uvedených výsledků úsek Děčín – Bynov, kde projede za den v obou směrech celkem 10 228 motorových vozidel a motocyklů, 
z toho 1 425 nákladních aut. 
V roce 2030 by to mělo být celkem 13 697 vozidel a motocyklů, z toho 1 543 nákladních aut," uvedl před časem ve svém stanovisku krajský úřad, který také doporučil 
k realizaci variantu údolím Chrochvického potoka.

„Účelem akce bylo, aby se nejen zastupitelé, na kterých jednou bude to rozhodnutí, ale i občané mohli podrobně seznámit se studií. Ta je sice na stránkách města, ale je k ní potřeba doprovodné slovo a zodpovězení řady odborných otázek," vysvětluje důvody, které vedly radnici k uspořádání setkání s občany, děčínská primátorka Marie Blažková.

Děčín čekají náročné diskuze

Podle jejích slov čekají město nyní dlouhé diskuze s ministerstvem dopravy a s Ředitelstvím silnic a dálnic, které bude přivaděč financovat a následně i udržovat. Chtěla by tak získat odpovědi i na další otázky.

„Na první straně je člověk, protože i ten je součástí přírody. A musíme brát v potaz, co vyhovuje občanům města Děčína. Na druhou stranu musí být někdo ochoten to postavit. Nemůžeme se dostat do situace, že my něco nechceme. A to, co chceme, nám nikdy nikdo neudělá, protože k tomu má nějaké důvody. To bychom se mohli dostat do bodu nula a mohlo by se stát, že tu dalších padesát let nic mít nebudeme," dodává děčínská primátorka.

Děčín, přestože nebude investorem velmi nákladné stavby, musí mít plánovanou stavbu zanesenou v územním plánu.

Středečního setkání se zúčastnili také zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Všechny varianty totiž počítají s průchodem chráněnou krajinnou oblastí.
„My jsme byli rádi, že jsme byli spoluúčastníky při tvorbě studie a mohli jsme vznést naše připomínky. Ale jak to vyplynulo ze studie, tak se nám jako nejméně problémová jeví varianta A, tedy přes Ústí nad Labem," říká Petr Kříž z agentury.

Varianty přivaděče k dálnici D8O možném přivaděči z Děčína 
k dálnici D8 se uvažuje již desítky let. Po jeho vybudování by se mělo výrazně ulehčit dopravě v Děčíně. V současné době jsou ve hře tři varianty, jejichž posouzení zadal děčínský magistrát ve spolupráci 
s Hospodářskou a sociální radou okresu Děčín.
Varianta AKoridor vzniklý rozšířením silnice I/62 (E 442) v úseku Ústí nad Labem – Děčín na 2 + 1, popřípadě 2 + 2 s využitím silnice II/613, která propojuje dálnici D8 v Trmicích a silnici I/62 v Ústí nad Labem (Žižkova ulice, v rámci hodnocení byla částečně prověřena i možnost komfortnějšího šířkového uspořádání návrhu, označená A*. Náklady na první variantu by byly nejnižší, jen lehce by přesáhly jednu miliardu korun. Možná rizika v podobě vícenákladů kvůli nepředvídatelným skutečnostem byla odhadnuta na 107 milionů. Zároveň by áčková varianta byla nejlevnější na údržbu, ta by měla ročně vyjít jen na tři miliony korun.
Varianta BKoridor vedení silnice I/13 ve variantě zelená, která řeší přeložku silnice I/13 v úseku Jílové – Děčín s napojením na silnici I/62 (mezinárodní E442 na jižním okraji města Děčín a v úseku Jílové dálnice D8 a dále využívá návrhu vedení přeložky schválené v procesu EIA v roce 2008. Tato varianta je ze všech posuzovaných možností vedení přivaděče jasně nejdražší. Včetně rizik by mohla vyjít až na šest miliard korun. Nejvíce by ji prodražila stavba více než tříkilometrového tunelu. A právě kvůli tunelu by byla i údržba takto vedeného přivaděče nejdražší, celkem by vyšla na 53 miliony. Výhodou této varianty je nejnižší zásah obyvatel. Oproti současnému vedení by přivaděč zasáhl o deset tisíc lidí méně.
Varianta CKoridor vedení silnice v upravené variantě údolím Chrochvického potoka podle posledního technického řešení společného vedení trasy posuzovaných variant. Varianta C by podle studie měla vyjít na 3,6 miliardy korun. Také na její ceně by se podepsala ražba tunelu. Ten by byl ale výrazně kratší, přibližně osmisetmetrový. Náklady na roční údržbu a provoz by se vyšplhaly na více než 24 miliony. Stejně jako u předchozí varianty by je výrazně zvýšily náklady na údržbu a provoz tunelu a mostů. Tato varianta je výrazně méně šetrná k lidem. V porovnání se současným stavem by se totiž ulevilo jen třem tisícům lidí, podle studie by měla zasáhnout 14,5 tisíce obyvatel Děčína a Jílového.