Hledání nejpříhodnějšího místa pro odvedení aut z Děčína směrem k dálnici na Německo a Prahu trvá více než dvě desítky let. Za tu dobu vzniklo přibližně dvacet nejrůznějších variant. Nyní vedení města doporučilo jako tu nejvhodnější údolím Chrochvického potoka. „V současné době je tato varianta společně s možností tunelu pod Pastýřskou stěnou jediná, o které je možné říci, že je nejvhodnější. Opakovaně jsme ale řekli, že tunel pod Pastýřskou stěnou nechceme. Takže zbývá jen varianta Chrochvická,“ řekl náměstek primátora pro rozvoj Vladislav Raška.

Předkladatelé návrhu na prohlášení Chrochvické varianty jako té nejlepší argumentovali nutným souladem s krajskými zásadami územního rozvoje (ZÚR) a novým děčínským územním plánem, který je nutné schválit do roku 2022. Variantu ale zpochybňuje řada odborníků, především geologů. Má totiž vést skrz aktivní sesuvné území, kde dochází k pohybům i ve velkých hloubkách.

„V tuto chvíli nevíme, zda je tato varianta realizovatelná. Dokud toto není vyjasněné, nemá smysl se o tom vůbec bavit,“ namítl zastupitel Otto Chmelík (VPD).

Podle Anny Lehké (VPD) je nepochopitelné, proč město doposud nepředložilo do zásad územního rozvoje i další dvě varianty. Tedy takzvanou Zelenou a zkapacitnění silnice podél Labe. „Navrhujeme vyškrtnout slovo nejvhodnější, protože nejsme přesvědčeni o tom, že je nejvhodnější. Zároveň navrhujeme, aby byly uplatněny další dvě varianty tak, aby náš územní plán a ZÚR byly v souladu,“ řekla při jednání zastupitelstva Lehká.

Možnost vedení přivaděče po levém břehu Labe naráží na to, že v Ústí nad Labem není dostatečná kapacita především u kruhové křižovatky pod Větruší. Už dnes však po této silnici jezdí kamiony od východu směrem k dálnici. V Jílovém, kudy dříve jezdily, je totiž pro těžká auta kvůli špatnému technickému stavu uzavřený mostek přes Jílovský potok. „Dnes se tu bavíme o tom, jestli budeme mít územní plán, nebo nebudeme. Pokud jej mít nebudeme, neplatily by žádné územní regulativy,“ postavil se za návrh Tomáš Brčák (ODS s podporou Svobodných).

Nesouhlas s navrhovanou variantou přišlo vyjádřit několik obyvatel Děčína i Jílového, do kterého nový přivaděč také zasáhne. „V Modré je navrženo přemostění přímo nad obytnými domy, sjezdy mají zasahovat do území, kde jsou rodinné domy. Tato varianta je pro nás nepřijatelná,“ vyjmenovala některé námitky jílovská místostarostka Kateřina Sýkorová. Zastupitelstvo ale nepřesvědčila a návrh prošel. Bude tak zapracován do návrhu nového územního plánu. Ten čeká veřejné projednání a následné schválení zastupitelstvem.