Paní primátorko, lidé se poslední dobou zlobí na magistrát kvůli neposekané trávě ve městě. Stížnosti byly v minulých letech, ale ne takového rozsahu. Proč k této situaci došlo?
Městu končila desetiletá smlouva s Technickými službami, na kterou plynule navázala smlouva nová s firmou Marius Pedersen. Nová zakázka byla vysoutěžena podle zákona o veřejných zakázkách včas, a to včetně podpisu smlouvy – soutěžit jsme začali již v roce 2015, aby vše bylo připraveno. To znamená: Do určitého data platily podmínky staré smlouvy, a hned následující den začala platit smlouva nová, která má jiné podmínky než ta původní. Město je nyní rozděleno do oblastí s přesnými daty, kde má být hotovo.

Bez problémů ale tento přechod rozhodně neproběhl…
Problém nastal v tom, že nebyly splněny podmínky staré smlouvy, což samozřejmě znamená, že město nezaplatilo za plnění ze smlouvy, které nebylo provedeno. Z hlediska obchodního vztahu je to jasné, ale prakticky to znamená, že ve městě přerostla tráva tak, že to občanům včetně mě samozřejmě vadí a způsobuje to problémy s další sečí. Za kontrolu plnění smluv a stav zeleně ve městě odpovídá Odbor místního hospodářství a majetku města, tajemník úřadu dostal ode mne za úkol prověřit, zda tento odbor nezanedbal své povinnosti a zda situaci podchytil včas, nebo řešil až když bylo pozdě. Na výsledek této kontroly čekám.

Děčín tento týden rozbouřila zpráva o uzavření dětského oddělení. Byť je to jen na léto. Ač nemocnice patří kraji, lidé si myslí, že magistrát by měl za nemocnici více bojovat, že je to i vaše chyba.
Problémy zdravotnictví jsou problémy systémové a potýká se s nimi celá republika, včetně zemí okolo nás. Osud nemocnice nám v žádném případě není lhostejný, všichni si přejeme, aby byla zachována zdravotní péče nadále. Nemocnice patří Krajské zdravotní, jejímž zřizovatelem je Ústecký kraj. Nemocnice je řízena skrze představenstvo, jehož činnost kontroluje dozorčí rada. Všichni jsou voleni Zastupitelstvem Ústeckého kraje, čili Krajská zdravotní je vedena lidmi, které určili politici Ústeckého kraje (náš kraj vede KSČM a ČSSD, jak to rozhodli lidé v minulých krajských volbách). Jediným členem za město Děčín, a to v dozorčí radě, je František Pelant, předchozí primátor našeho města.

Dobře, ale vy přece můžete za nemocnici lobovat, tlačit na kraj. Děláte to?
Opakovaně jsem se sešla s generálním ředitelem Krajské zdravotní – jeho úkoly stanovuje představenstvo. Vysvětloval mi kroky, které podnikají, složitost situace, představoval pobídky, které mají přilákat nové lékaře atd. Je však liché si myslet, že mohu nařídit cizímu subjektu, co a jak má dělat, koho má vyhodit, přijmout, zaplatit, ba dokonce, že mohu kontrolovat výplatní pásky zaměstnanců, dohlížet na dodržování zákoníku práce nebo hodnotit kvalitu práce lékařů. Nic z toho nemohu, žádnou takovou kompetenci nemám. Kdybych uměla sehnat lékaře pro Krajskou zdravotní do děčínské nemocnice, už bych to dávno udělala. Zázraky neumím. Pokud uvážlivý čtenář sleduje v médiích problematiku nedostatku lékařů, zdravotnického personálu a financování zdravotnictví, je mu jasné, že tohle není záležitost místní, že tohle je nutné řešit systémově na vládní úrovni. Sestry, které nedávno odešly z nemocnice za naše hranice za vyšším platem – slyšela jsem, ale nemám to ověřené, že mají údajně nástupní plat 2 400 eur – zkrátka nikdo nezastaví.

Věděla jste, že se bude uzavírat dětské oddělení?
O úpravách provozu o letních prázdninách mě oficiálně telefonicky informovala Krajská zdravotní až ve středu. Velmi mě mrzí, že to bylo později, než se tato informace dostala k obyvatelům města.

Další věcí, na kterou se lidé často ptají, jsou podzemní kontejnery na Husově náměstí. Již několik měsíců je kolem nich jen páska…
Stavba kontejnerů a jejich umístění pod zem podléhají stavebnímu řízení a následně kolaudaci. Stavební úřad není samosprávná činnost obce, ale jde o výkon státní správy, který nepodléhá politickému rozhodování, ale řídí se zákony této země. Kontejnery nebyly dosud zkolaudovány, tudíž nemohou být používány. Celé řízení je mezi stavebníkem, což jsou Technické služby, 
a stavebním úřadem.

Paní primátorko, jaké jsou priority města pro nejbližší dobu?
Spousta věcí je rozpracovaných a ráda bych se dočkala jejich realizace. Nejvíce mně ale nedá spát akce, na kterou celá léta čekáme – stavba Vilsnické spojky. Vedeme opakovaná náročná jednání se všemi zainteresovanými, pomáhá nám Fakulta dopravní ČVUT v Děčíně, Policie České republiky, odborníci na dopravu, jejichž cílem je najít pro město řešení organizace dopravy tak, aby město mohlo fungovat. Není to jednoduché a není těm jednáním konec. Musí fungovat tranzit městem, musíme zajistit průjezd městem pro obyvatele města, pro městskou hromadnou dopravu a důležitým bodem je i zásobování firem, které svou činností dávají práci našim občanům. Velmi důležitým bodem je i zajištění výjezdu záchranek z Ovocné ulice. Zásah do fungování města to bude obrovský, zdánlivě je stavba jakoby mimo, ale všichni známe, jak stačí málo a stojí nám doprava v celém středu města. Bude to náročné období. Opět budeme v situaci, kdy nejde o stavbu města – nemáme žádný smluvní vztah 
s firmami, které budou na stavbě. Stejně jako jsme mnohokrát lidem psali, že stavba na Kamenické ulici není města, že jde o krajskou komunikaci a investorem je Severočeská vodárenská společnost, stále si mnoho lidí myslí, že město je odpovědno za tuto stavbu.

Znáte již termín, kdy se bude Vilsnická spojka stavět?
Jakmile bude znám schválený harmonogram prací a organizace dopravy, budeme obyvatele města informovat. V této chvíli by to bylo předčasné, protože zatím žádné vyřčené datum neplatí – není předáno staveniště zhotoviteli – a nejsou u konce jednání o organizaci dopravy.