Ulice Kamenná je neprůjezdná, voda z potoka Kamenička podmáčela silnici a částečně ji ztrhla. Primátor města požádal o urychlenou opravu Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, která údržbu této komunikace zajišťuje.

Vzhledem k tomu, že přívalové deště zasáhly celé území města Děčína včetně okolních obcí, nemáme dostatek informací kde došlo ke škodám. "Prosíme proto občany, kteří zaznamenali škody na svém majetku aby se NEPRODLENĚ přihlásili na Stavební úřad, Magistrát města Děčín, a to osobně, telefonicky nebo mailem. Na obcích nás kontaktujte prostřednictvím příslušného obecního úřadu," řekla mluvčí Magistrátu města Děčín Markéta Lakomá.

Kontakty:
Eva Svobodová - tel. 412593267, eva.svobodova@mmdecin.cz
Lenka Spáčilová - tel. 412593425, lenka.spacilova@mmdecin.cz
o víkendu: Mgr. Pavel Žatečka tel. 604210291

Na spodní části toku Kameničky došlo k zanesení propustku, situaci řeší odbor životního prostředí ve spolupráci s povodím Ohře. K místu se zatím nedostane těžká technika.

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY:
Občané mohou zasílat finanční příspěvky na pomoc postiženým povodněmi, resp. na financování odstraňování povodňových škod na přijmový účet:

č. 19-921402389/0800, vedený u České spořitelny, a.s., variabilní symbol 5888.
účet města Děčín