Které rozvojové projekty nyní Děčín čekají?
Je třeba je rozdělit na střednědobé, tedy na ty, na jejichž realizaci lze dohlédnout a která záleží na nás. A pak na ty výhledové, u kterých probíhají stále jednání. Mezi ty projekty, které nyní běží a bohužel ztrpčují lidem život, protože není kudy jezdit, patří revitalizace Podmokel. Ta by měla pokračovat etapou na Teplické ulici mezi muzeem po křižovatku s ulicí Prokopa Holého. Postupně opravujeme také školy. Poté, co dáme dohromady školní areál v Bynově, přijde na řadu základní škola v Boleticích. Tam potřebujeme udělat zateplení, školní sportoviště nebo oplocení. Velmi krátkodobý, ale důležitý projekt je výměna oken ve společenském domě Střelnice.

Zdroj: DeníkA ty výhledové projekty?
Klíčovým záměrem je vybudování rozvojové zóny na děčínském východním nádraží. Ta bude rozdělena na tři části podle způsobu užití. Uprostřed, přibližně v půdorysu dnešních středových kolejí, budou dva svazky kolejí pro dopravní koridor. Od něj směrem k Benešovské ulici bude sektor určený průmyslu a výrobě. Ta část, která přiléhá k historické budově, by byla smíšenou zónou určenou vzdělávání, vědě a výzkumu. Mělo by tu být také zázemí průmyslové zóny. Počítá se také s využitím historické budovy, kam by se přesunulo vysokoškolské pracoviště ČVUT včetně laboratoří, výzkumu nebo ubytování studentů. Tím by ta budova ožila. Počítalo by se s jejím využitím i pro jiné vysoké školy, přednášky či výstavní činnost. Své zázemí by v památkově chráněné budově mohly najít také třeba kongresy. Město má nyní hotovou studii proveditelnosti, ze které vychází rozdělení prostoru nádraží.

Přeměna východního nádraží bude nákladná. Existuje představa o částce, na kterou by měla vyjít?
Jsme si vědomi toho, že na to nebude stačit samo město. Proto se snažíme získat prostředky z vyšších zdrojů národních nebo evropských. I samotná studie byla hrazena z programu Re:start. Pokud se vše povede, tak by přestavbu kolejiště měla financovat Správa železnic z peněz Státního fondu dopravní infrastruktury. A není vyloučeno, že by fond na tento záměr nemohl dostat peníze z Evropské unie. Následovat bude muset sanace celého území, protože tam za více než sto let existence nádraží mohlo z vagónů vytéct cokoliv. To by bylo ze zdrojů Státního fondu životního prostředí. Ministerstvo průmyslu pak nabízí pomoc pro budoucí uživatele průmyslové zóny.

Tour de Feminin 2019. Ilustrační foto.
Tour de Feminin začíná. 150 cyklistek prosviští regionem, pozor na uzavírky

V jakém časovém horizontu by se přebudování východního nádraží mohlo podařit?
Správa železnic zadala projektovou dokumentaci na přebudování kolejiště. Během roku 2021 nebo v první polovině roku 2022 by mohli mít kompletní projektovou dokumentaci. Mezitím by se mělo rozhodnout o tom, zda na to bude možné sehnat finanční prostředky. To znamená, že do realizace by se to dostávalo někdy v horizontu 2024 – 2025. Teprve v tuto chvíli bude reálné počítat s tím, že by se na uvolněných plochách více investovalo. Samozřejmě tomu musíme přizpůsobit územní plán, nové využití tohoto máme naznačeno v novém územním plánu, s jehož přípravami nyní finišujeme.

Zmiňoval jste školu v Boleticích, která je za desítky let provozu také hodně zanedbaná. Kdy by se do její opravy mohlo město pustit?
Máme na její opravu vyčleněné prostředky již v letošním rozpočtu. U školních areálů je jedna zásadní nevýhoda – práce zde mohou probíhat jen o prázdninách. Přestože nyní byly školy bez žáků, tak zavřené nebyly. Fungovaly tam školky nebo učebny pro distanční výuku. Takže si nemůžete dovolit tam pustit třeba na rok řemeslníky. Podobných pavilonových škol je ale v Děčíně více. Hodně energeticky náročná je škola ve Vojanově ulici, která byla nešťastně navržená a má nevytápěné spojovací krčky. Na druhou stranu je dobře vybavená a umístěná. Na tu se také dostane, ale musíme postupně. Doposud se to dělalo tak, že se na každé škole něco udělalo. To pak nebylo nikde vidět, škola měla pořád stejné provozní náklady. Chceme se proto nyní soustředit na jednu školu, tu dodělat a přesunout se na další.

Sám jste řekl, že se Děčínem nedá projet. Mohla radnice dělat něco s tím, aby se tolik staveb nepotkávalo?
Bohužel to nešlo. Dostali jsme se do kolize i s tím, že jsme měli rozkopanou Teplickou. Problém je v tom, že stavby na sebe musí navazovat. Takže nemůžete nechat rozkopanou například kanalizaci tři čtvrtě roku, protože mezitím se vám to všechno pohne. Podařilo se nám jednotlivé stavby oddalovat tak, aby se potkaly nanejvýš dvě. V případě Nového mostu jsme domluveni s firmou, že to bude denně záplatovat. Přesto je těch děr tolik, že se někdy problémům nevyhneme. Nový most sice není města, ale je v našem zájmu, aby Děčín měl odpovídající dopravní spojení přes řeku. Během jeho rekonstrukce budou vždy průjezdné dva pruhy ze čtyř. Na Labském nábřeží doufáme, že rekonstrukce vodovodu a kanalizace půjde podle plánu. Blížíme se ale fázi, kdy po nábřeží nebudou moci jezdit ani autobusy, protože se výkopy dostanou do takové hloubky, že by to nebylo bezpečné.

Děti ve třídě. Ilustrační foto.
Děčín chystá rekonstrukci školy v Boleticích, vyjít by měla až na 75 milionů

Má město nějaké páky na zhotovitele nebo investora?
Máme velmi omezené páky. Víceméně mu předáme staveniště a pak si jej po dokončení převezmeme. To je stavba investora a on je za ni odpovědný. Jsme v nepřetržitém kontaktu se stavebními firmami. Jakmile se tam nic neděje, ptáme se, jestli se něco stalo, zda se jedná o technologickou přestávku a podobně.

Děčín je centrem turistického ruchu, jaké v této oblasti chystáte novinky?
Už na konci loňského roku jsme se rozhodli, že nebudeme vybírat poplatek za zřízení předzahrádek před restauracemi nebo kavárnami. Chceme tím Děčín po dlouhých měsících, kdy nežil, oživit. Podpořili jsme i letos osobní lodní dopravu, která k Děčínu patří. Máme v provozu informační centra, máme v provozu via ferratu. Podařilo se znovu otevřít bufet nad ferratou na Pastýřské stěně. Návštěvníky by mohlo přilákat do Děčína letní kino na zámku, akce v zoologické zahradě, akce na jižních zámeckých zahradách.

Nedávno jste jednal se starosty okolních obcí o spolupráci v oblasti cestovního ruchu. Je to cesta do budoucna?
S panem starostou ze Hřenska jsme se shodli, že až doposud jsme na sebe koukali tak trochu žárlivě. Hřensko má třeba omezené kapacity, co se týče ubytování nebo parkování. Děčín zase nadával Hřensku, že lidi Děčínem jen projedou do soutěsek. Ale my nejsme soupeři, měli bychom se podporovat. Hřensko se uvolilo, že přispěje na provoz lodní dopravy. My nabízíme, že budeme převážet lidi přívozem, od kterého si Hřensko zajistí kyvadlovou dopravu. To by mělo pomoci vyřešit katastrofální situaci s parkováním ve Hřensku, kde auta parkují už i v přírodě. To se samozřejmě hrubě nelíbí správě národního parku. Domluvili jsme se, že uděláme kampaň v duchu: Nechte auto v Děčíně, když pojedete na výlet. Od toho si slibujeme, že pokud tu lidé nechají auto, půjdou tu na jídlo, případně si zde seženou ubytování, protože uvidí, že i v Děčíně stojí za to pobýt. Že je tu zámek, zoologická, kemp, adrenalinové aktivity, půjčovny nejrůznějšího sportovního vybavení.

Hřensko. Ilustrační foto.
Děčín a Hřensko se poprvé pouští do spolupráce, chtějí lákat turisty

Neuvažuje se o zřízení společné vstupenky na nejrůznější atrakce nebo památky v regionu? Případně vstupenky, která by umožňovala slevu jinde?
Uvažujeme o systému voucherů. A to nejen v případě městských aktivit, ale i u soukromých podnikatelů. Chceme ve spolupráci s hospodářskou komorou systém vzájemné pomoci, kdy si například turisté koupí lístek na loď a dostanou například parkování zdarma, slevu na zámek nebo do zoologické. Pokud k tomu přistoupí i podnikatelé, mohlo by to fungovat i jinak. Tedy že třeba ubytovaní v zapojených hotelech a penzionech by mohli mít slevu na loď nebo do zoo. To jsou ale věci, na kterých je potřeba pracovat dlouhodobě. Letos bychom chtěli spustit zkušební provoz a naplno využít tento systém by mohli návštěvníci města v nadcházející sezóně, která by už měla být úplně normální.