Vše odstartovalo společné prohlášení několika primátorů, kterým se nelíbí hospodaření Krajské zdravotní.

Píše se v něm toto:

Vážená paní hejtmanko, vážení zastupitelé,
z obavy o zachování a zajištění zdravotní péče v nemocnicích našich statutárních měst se na vás obracíme s žádostí o urychlené řešení situace v akciové společnosti Krajská zdravotní, a. s.
Vlivem špatného ekonomického řízení akciové společnosti dochází ke značným finančním problémům, v důsledku kterých je ohroženo fungování jednotlivých nemocnic v našem kraji. Omezování, nebo dokonce rušení některých specializovaných pracovišť snižuje kvalitu poskytované péče pacientům. Špatná personální politika má za následek odchod kvalitního zdravotnického personálu do jiných zařízení. Také považujeme za alibistické najímat pro všechna výběrová řízení externí firmy. Efektivnější by bylo provádět některé veřejné zakázky samotnou Krajskou zdravotní, a. s., případně jednotlivými závody. Absolutní centralizace rozhodování a omezování pravomocí jednotlivých nemocnic nám připadá nekoncepční a nepružné.
Tímto prohlášením vás žádáme o jmenování takového vedení (představenstva, dozorčí rady) Krajské zdravotní, a. s., které zajistí vypracování nové koncepce fungování této akciové společnosti tak, aby došlo ke zlepšení v oblasti ekonomické i zdravotnické a jednotlivé nemocnice poskytovaly pacientům kvalitní péči. Chceme zvýšení kompetence a odpovědnosti za hospodaření a poskytování zdravotní péče jednotlivých odštěpných závodů.

Pod prohlášením je kromě děčínského primátora podepsán například primátor Teplic Jaroslav Kubera, či primátor Ústí nad Labem Vít Mandík. Děčínský deník toto prohlášení otiskl ve středečním vydání.

Krajská zdravotní reagovala na útok primátorů již v úterý; ve středu přidala další reakci, tentokrát ale přímo mířenou na primátora Děčína Františka Pelanta.

Společnost Krajská zdravotní, a. s. se musí kategoricky ohradit proti výrokům primátora Děčína, otištěným v článku Děčínského deníku, ve kterém jsou uváděny zavádějící, ale opakovaně bohužel i nepravdivé informace o Krajské zdravotní, a. s.
Primátor Děčína vytváří dojem, že se Krajská zdravotní, a. s. nestará o jí svěřené nemocnice a o jejich pacienty. Není to pravda. Nemocnice Děčín je zdravotnickým zařízením daného typu a jako takové jej Krajská zdravotní, a. s. provozuje v síti pěti krajských nemocnic bezmála čtyři roky.
Krajská zdravotní, a. s. v současné době žádnou změnu v užívání nemocnice nechystá a současně odmítá snahy o destabilizaci děčínské nemocnice i samotné společnosti.
Již včera, v reakci na akt některých primátorů měst Ústeckého kraje, vedení Krajské zdravotní, a. s. vyjádřilo nesouhlas s kritikou primátorů na adresu společnosti, kterou adresovali hejtmance Ústeckého kraje a zástupcům médií.
Vedení Krajské zdravotní, a. s. se na konci minulého roku nebálo veřejně pojmenovat, jaké finanční dopady přinese nová úhradová vyhláška a k jakému propadu příjmů od zdravotních pojišťoven v případě nemocnic dojde. Tento propad příjmů primátor Děčína chybně a opakovaně označuje za „dluh“ společnosti. Jde o matení veřejnosti, které nemůžeme přijmout.
Krajská zdravotní, a. s. hospodaří dva roky s kladným hospodářským výsledkem, a to i v době, kdy řada českých nemocnic má finanční problémy, a kdy ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím úhradové vyhlášky snížilo výdaje do oblasti zdravotní péče. Krajská zdravotní, a. s. je v zisku i v polovině tohoto roku, a to i oproti předpokládané ztrátě, očekávané právě pod vlivem snížení výdajů do zdravotnictví.
Primátor Děčína volá po změnách v Krajské zdravotní, a. s. V současné době došlo ke změnám v obou nejvyšších orgánech společnosti. Představenstvo i Dozorčí rada Krajské zdravotní, a. s. mají nového předsedu, ke změnám došlo i na postech členů obou orgánů. V řádu několika dnů plánuje nový předseda představenstva setkání s primátory, kteří kritizují Krajskou zdravotní, a. s.

Není to první "souboj" politiků s Krajskou zdravotní. A zřejmě ani poslední.