ve dvou děčínských středních školách vyhlásili další kola přijímacího řízení ještě na prázdniny. I tam, kde dříve bylo obvyklé, že o počtu přijatých měli jasno už v dubnu, nabírali žáky až do konce června.

„Poslední, třetí kolo přijímaček u nás proběhlo ještě třicátého června. Až do loňska se nám něco takového nestalo. Vyhlásili jsme další kola jako reakci na to, že další školy, zejména děčínské gymnázium, začaly nabírat děti po uzavření našeho prvního kola. Vzhledem k tomu, že uchazeči o studium mohli jednou stáhnout zápisový lístek, kterým potvrzují zájem o studium na škole a přejít jinam, to také někteří udělali,“ řekla Helena Syslová, zástupkyně ředitele Evropské obchodní akademie v Děčíně. Dodala, že v posledním kole už obsazovali pouze dvě volná místa, ale přesto jim nový systém přijímaček přinesl jen komplikace a zvýšené náklady. Žáci podle jejího názoru mezi školami pořád kolují a vyčkávají, jestli se někde neuvolní místo v oboru, o který stojí.

Stále ještě nabírají

Na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole stavební v Děčíně, a také na děčínské Střední zdravotnické škole žáky stále ještě nabírají. Střední zdravotnická škola vyhlásila na svých webových stránkách třetí kolo přijímacího řízení na osmého července.

„Nové přijímačky nám komplikují všechno. Po prvním kole jsme neměli žádnou jistotu, že to žáci, kteří si nás vybrali, myslí vážně. Teď už jde ale jen o paběrkování, kdy zaplňujeme poslední místa. Je to hlavně reakce na to, že někteří rodiče a děti mají stále zájem o naši školu. Rozhodli se teprve teď, že by chtěli vyzkoušet studium jinde, tu možnost mají,“ uvedl Zdeněk Volf, ředitel děčínské Střední zdravotnické školy.

Nemají dostatek žáků

Jan Vyhnálek, zástupce ředitelky VOŠ a SPŠ stavební v Děčíně si myslí, že současný systém přijímaček se neosvědčil: „Je to naprostý nesmysl. V nejistotě jsou všichni, včetně rodičů. Neodpovídá vůbec potřebám školství. Děti mohou cuknout až do prvního září a odejít jinam. Přitom problém, který by se měl řešit, je jinde. Každému dáváme možnost studovat, co chce a není vůbec žádný vztah mezi otevíranými obory a tím, jestli se jejich absolventi uplatní.“ Dodal také, že jeho škola nemá stále dostatečný počet žáků a přitom právě o její žáky mezi zaměstnavateli zájem je.

„Pobídky ke studiu formou stipendií nejsou tak veliké, aby hrály v rozhodování dětí nějakou roli. Nějakých dvě stě korun měsíčně ně není významná částka. Zřizovatelé škol by měli spíš počet oborů a jejich zaměření regulovat,“ uzavřel Jan Vyhnálek. Také VOŠ a SPŠ stavební nabízí volná místa na obor Stavebnictví, jehož absolventi jsou na trhu práce velice žádáni. Stále má volných deset míst, přihlásit se je možné do konce srpna.

Nové přijímačky přinesly chaos

Všichni zástupci škol mají jednu společnou zkušenost. Nové přijímačky přinesly chaos a vysoké náklady. V čase, který by měli plně věnovat maturitám, se musely zabývat složitou administrativou přijímacího řízení a rozesílat spoustu dopisů do vlastních rukou.

„Musíme pomáhat rodičům, aby se vyznali v tom, jak mají postupovat při podávání přihlášek, při přestupech a stahování zápisových lístků, sami se v tom většinou neorientují,“ uzavřela Helena Syslová.