Za tímto účelem si město nechalo zpracovat Studii revitalizace sídliště v Podhájí, která bude použita jako podklad pro zpracování dílčích projektových dokumentací jednotlivých etap této výstavby. Své připomínky budou moci lidé vznést ve čtvrtek 25. listopadu od 16.30 hodin na veřejném projednání v domě kultury Střelnice.