Jak se učí na základní škole dnes a jak výuka probíhala dříve, kdy jste ve školních lavicích seděli vy? Změnilo se něco? To budete moci posoudit sami. Od 7:30 hodin můžete navštívit jakoukoliv budovu základní školy.

Na prvním stupni se vaším průvodcem stane zástupkyně ředitele Zdeňka Kybalová. Krásně vyzdobený interiér školy a výstava výtvarných prací žáků prvního stupně budou jistě nemalým lákadlem.

V budově druhého stupně vás přivítají ředitel školy Daniel Preisler a zástupkyně Věra Bauerová. Ti budou připraveni zodpovědět vám všechny dotazy, které se týkají školské problematiky. Blíže se seznámíte s plány a záměry školy. Za zhlédnutí určitě stojí moderně vybavené odborné učebny.

Pro zájemce o studium na  osmiletém gymnáziu i pro jejich rodiče se v tento den také otevřou dveře naší školy. Rodiče se dozví informace jak 
o studiu, tak i přijímacích řízeních a životě školy. Program je připraven na celý den.

Časový harmonogram:
I. stupeň ZŠ od 7:30 – 13:00 hodin
II. stupeň ZŠ od 7:30 – 15:00 hodin
Gymnázium od 13:00 – 17:00 hodin